< p>

Wetsvoorstel voor Wet bescherming klokkenluiders mag naar Tweede Kamer

26 mei 2021

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. Dit is het wetsvoorstel dat de Wet Huis voor klokkenluiders wijzigt in de Wet bescherming klokkenluiders. Nederland is verplicht om de EU-richtlijn in december dit jaar geïmplementeerd te hebben.

De gewijzigde wet brengt met zich mee dat meer mensen beschermd zijn wanneer zij een misstand of een schending van het EU recht melden. De rechtspositie van de melders wordt beschermd. Dit betekent dat wanneer melders tijdens of na het doen van een melding worden benadeeld door hun werkgever of door een bevoegde instantie, dat er standaard van uit mag worden gegaan dat deze benadeling verband houdt met het doen van de melding. Zie voor een meer volledig overzicht van de wijzigingen en de gevolgen van deze wet mijn eerdere bericht daarover.

In juni zal de overheid via de website www.wetbeschermingklokkenluiders.nl organisaties informeren welke maatregelen zij moeten treffen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Heeft u vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op met mij of mijn collega’s Annemarie Pierik of Selma Moelker.

 

Bron: Rijksoverheid

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Integriteitsbeleid schiet te kort

Integriteitsbeleid schiet te kort

Het Huis voor Klokkenluiders heeft de uitkomsten van de Verkenning Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager, stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven gepresenteerd. De verkenning beschrijft het integriteitsmanagement en de rol van integriteitsmanagers en analyseert de resultaten van een online enquête onder ruim honderd integriteitsmanagers. Uit de verkenning blijkt dat het integriteitsbeleid in veel organisaties nog te kort schiet. In dit artikel laten we een aantal ontwikkelpunten zien.  

Waarom zou je in hemelsnaam compliance officer willen worden?  

Waarom zou je in hemelsnaam compliance officer willen worden?  

“Is dat niet één van de meest saaie banen die er is? Beetje wet- en regelgeving in de gaten houden?”, “Als ik het woord lees moet ik al gapen!” Het aantal vooroordelen over compliance en compliance officers is groot. Misschien is het goed om wat te vertellen over het vakgebied compliance en de mensen die in dit vak actief zijn. Inderdaad, die worden vaak compliance officers genoemd. 

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders (hierna: HvK) heeft op 15 maart 2021 zijn jaarverslag gepresenteerd. We lichten de highlights van 2020 kort toe.

Send this to a friend