< p>

Blogs en nieuws

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven en de Compliance Actueel ontvangen? Schrijf u dan in
Abonneren op RSS? Klik hier

Categorieën

Waarom zou je in hemelsnaam compliance officer willen worden?  

Waarom zou je in hemelsnaam compliance officer willen worden?  

“Is dat niet één van de meest saaie banen die er is? Beetje wet- en regelgeving in de gaten houden?”, “Als ik het woord lees moet ik al gapen!” Het aantal vooroordelen over compliance en compliance officers is groot. Misschien is het goed om wat te vertellen over het vakgebied compliance en de mensen die in dit vak actief zijn. Inderdaad, die worden vaak compliance officers genoemd. 

29-04-2021 Lees meer
Compliance zou vierde sleutelfunctie moeten worden

Compliance zou vierde sleutelfunctie moeten worden

In de pensioensector is de aandacht voor integere bedrijfsvoering en integriteitrisico’s toegenomen. Het zou een goede zaak zijn als compliance een vierde sleutelfunctie werd, naast risicobeheer, actuariaat en audit, volgens Ruud van der Mast. In dit artikel voor Pensioen Pro ligt hij zijn standpunten toe.

28-04-2021 Lees meer
AFM voorstellen tot wetswijziging 2021

AFM voorstellen tot wetswijziging 2021

Jaarlijks stuurt de AFM een brief naar verschillende ministeries met aanbevelingen over gewenste aanpassingen in de wetgeving. Hiermee beoogt de AFM het toezicht beter te kunnen uitvoeren. Omdat er scheiding van machten is, kan de AFM alleen adviseren over wetswijzigingen, zij kan deze niet afdwingen.
Dit jaar houden de knelpunten in de wet verband met 4 thema’s: 1. Financiële weerbaarheid van huishoudens; 2. Digitalisering; 3. Europese wet- en regelgeving; 4. Vestigingsklimaat voor kapitaalmarkten. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen.

22-04-2021 Lees meer
Wet kansspelen op afstand

Wet kansspelen op afstand

Op 1 april 2021 is de Wet kansspelen op afstand (hierna: Wet Koa) in werking getreden. Vanaf deze datum kunnen kansspelaanbieders een vergunning aanvragen voor online kansspelen.

21-04-2021 Lees meer
DNB geeft richting aan de periodieke evaluatie van het governancesysteem

DNB geeft richting aan de periodieke evaluatie van het governancesysteem

Verzekeraars hebben op grond van artikel 41 Solvency II richtlijn de verplichting om periodiek het governancesysteem te evalueren. Hoe verzekeraars dat moeten doen, hoe vaak en door welke functionaris dit moet gebeuren wordt in de richtlijn niet aangegeven. Dat er een grote variëteit aan mogelijkheden is om hier invulling aan te geven, blijkt uit de rondvraag die Cora Wielenga vorig jaar heeft gedaan bij een aantal middelgrote en kleine verzekeraars.

19-04-2021 Lees meer

Send this to a friend