Nieuws

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven? Klik hier
Abonneren op RSS? Klik hier

Categorieën

Wet bestuur en toezicht geëvalueerd

Wet bestuur en toezicht geëvalueerd

De minister voor Rechtsbescherming heeft de evaluatieresultaten van de Wet bestuur en toezicht, welke op 1 januari 2013 is ingegaan, aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatieresultaten worden meegenomen in de stukken van het aanhangige wetsvoorstel van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en bij de voortgangsbrief van de minister van OC&W over de gelijke kansen van vrouwen op leidinggevende posities.

23-01-2018 Lees meer
Nationale Compliance Award uitgereikt aan VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur

Nationale Compliance Award uitgereikt aan VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur

Op vrijdag 19 januari 2018 heeft de VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur de Nationale Compliance Award 2017 ontvangen uit handen van Eva Abbing, niet-stemmend secretaris van de jury van de Compliance Award-verkiezing.

22-01-2018 Lees meer
AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)

AP adviseert over wetgeving over invoering van richtlijn voor betaaldiensten (PSD2)

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op verzoek van de minister van Financiën geadviseerd over het ontwerp van het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten. Mede met dit besluit kan een nieuwe Europese richtlijn over betaaldiensten omgezet worden in Nederlandse wetgeving.

22-01-2018 Lees meer
Onvoldoende inzet beursgenoteerde bedrijven voor bescherming klokkenluiders

Onvoldoende inzet beursgenoteerde bedrijven voor bescherming klokkenluiders

Een nieuwe studie van Transparency International Nederland (TI-NL) wijst uit dat slechts de helft van de onderzochte grote beursgenoteerde Nederlandse bedrijven voldoende maatregelen toepast om (potentiële) melders van misstanden te beschermen.

15-01-2018 Lees meer
Position Paper TI-NL: Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Position Paper TI-NL: Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

In Europa is op 8 juni 2016 besloten een richtlijn in te voeren (Richtlijn 2016/943/EU), betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Nederland heeft 10 november jl. een wetsvoorstel ingediend, ter implementatie van die richtlijn, die thans voorligt aan de Tweede Kamer. Transparency International Nederland maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van deze wet voor de het aan het licht brengen van ernstige misstanden, zoals corruptie, door onder meer journalisten (hun bronnen) en klokkenluiders.

12-01-2018 Lees meer

Send this to a friend