Nieuws

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven? Klik hier
Abonneren op RSS? Klik hier

Categorieën

Op een scheef fundament kun je geen Huis bouwen

Op een scheef fundament kun je geen Huis bouwen

In december 2017 vond de Week van de Integriteit plaats. Transparency International Nederland (TI-NL) is medeorganisator van deze week. Om die reden stond TI-NL stil bij het functioneren van het Huis voor Klokkenluiders, als hoeder van de integriteit en beschermer van melders van misstanden. Dit artikel geeft het standpunt van TI-NL weer.

24-05-2018 Lees meer
Het effect van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op klokkenluiders

Het effect van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op klokkenluiders

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei zijn de meeste bedrijven met activiteiten of belangen binnen de EU onderworpen aan de nieuwe vereisten voor gegevensverwerking. Welk effect zal de AVG hebben op klokkenluiders en het meldproces?

24-05-2018 Lees meer
European Payment Institutions Federation deelt zorgen

European Payment Institutions Federation deelt zorgen

De European Payment Institutions Federation (EPIF) behartigt de belangen op Europees niveau van de niet-bancaire instellingen. In die hoedanigheid heeft zij haar issues of concern gedeeld met betrekking tot de PSD en de opvolging van het Green Paper inzake de innovatie van betalingen.

24-05-2018 Lees meer
Voorkom klokkenluiden, word dwarsligger

Voorkom klokkenluiden, word dwarsligger

Weer en weder dienende wordt het voorstel voor een EU-brede klokkenluidersrichtlijn daadwerkelijk wet. Vele getraumatiseerde klokkenluiders en jarenlange lobby zijn nodig geweest om deze pleister op de wonde te kunnen plakken. Wanneer het klokkenluiden begint, is het kwaad echter al geschied. Zowel de organisatie als de klokkenluider lijdt. Hoogtijd om het klokkenluiden zoveel als mogelijk te voorkómen.

24-05-2018 Lees meer
IORP II borgt governancebepalingen in wetgeving voor pensioenfondsen en PPI’s

IORP II borgt governancebepalingen in wetgeving voor pensioenfondsen en PPI’s

In april is het wetsvoorstel IORP II gepubliceerd. Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wft. IORP II stelt onder meer nieuwe regels over grensoverschrijdende waardeoverdrachten, risicobeheer, communicatie en governance.

14-05-2018 Lees meer

Send this to a friend