• Themamiddag Klokkenluiders en VPI

  24 november 2016
  Verdieping in de inhoud van de Wet Huis voor klokkenluiders en de bijbehorende regeling, de verschillende rollen van de organisatie en de externe meldpunten, en de implementatie van een meldstructuur.

  Inschrijven
 • Nationaal Compliance Congres 2016

  8 december 2016
  Dit congres brengt u als compliance professional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied en geeft u praktische handvatten bij het oplossen van problemen in de dagelijkse compliancepraktijk.

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon

  Wij kunnen voor uw organisatie optreden als externe vertrouwenspersoon. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid, zowel op het gebied van integriteit, als op het gebied van ongewenste omgangsvormen

  Lees meer
 • Update Compliance Verzekeraars

  16 november 2016
  U krijgt inzicht in de meest actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitoefening van de compliancefunctie in de financiële sector als geheel en de verzekeringssector in het bijzonder.

  Inschrijven

Nederlands Compliance Instituut

 

Wij zijn het compliancekenniscentrum in Nederland. Door het aanbieden van hoogwaardige compliancedienstverlening helpen wij organisaties bij het versterken van compliance en integriteit. Ons handelen is altijd professioneel, integer en dienstbaar.

 

Advies

Advies

Onze oplossingen voor het versterken van compliance en integriteit binnen uw onderneming.

Lees meer
Opleidingen

Opleidingen

Effectief leren over compliancethema’s tijdens onze opleidingen, themamiddagen en congressen.Lees meer
Kennis

Kennis

Onze compliancekennis delen we graag met u via boeken, ons tijdschrift De Compliance Officer, onze databank en onze e-nieuwsbrief.

Lees meer
Recruitment

Recruitment

Wij assisteren u graag bij het invullen van zowel vaste als interim-functies.Lees meer

Nieuws

 

Modelregeling voor het intern melden van (vermoedens van) misstanden

Modelregeling voor het intern melden van (vermoedens van) misstanden

Per 1 juli van dit jaar is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Voor organisaties met 50 of meer werknemers, is daarmee het hebben van een regeling voor het intern melden van (vermoedens van) misstanden een wettelijke plicht geworden. Wij hebben een modelregeling geschreven, die als uitgangspunt genomen kan worden bij het opstellen van uw organisatie-specifieke regeling.

11-10-2016 Lees meer
Vertrouwen in banken is gelijk gebleven

Vertrouwen in banken is gelijk gebleven

Het vertrouwen in banken is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de Vertrouwensmonitor Banken 2016. Net als vorig jaar is het vertrouwen in de eigen bank hoger dan het vertrouwen in de sector.

11-10-2016 Lees meer
Europese Commissie presenteert voorstel tot modernisering export controles van dual-usegoederen

Europese Commissie presenteert voorstel tot modernisering export controles van dual-usegoederen

Op 28 september 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd ter versterking van de controle op de export van goederen die – in aanvulling op de legitieme civiele toepassingen – ook kunnen worden misbruikt voor ernstige schendingen van de mensenrechten, terrorisme of de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Een belangrijk element van het voorstel is dat het een nieuwe dimensie toevoegt aan de export controles, namelijk die van ‘menselijke veiligheid’.

11-10-2016 Lees meer