Privacy Statement

Reikwijdte

Dit privacy statement is van toepassing op klantinformatie, waaronder persoonlijke gegevens, die verzameld zijn en gebruikt worden door het Nederlands Compliance Instituut (hierna: NCI).

Welke informatie verzamelt het NCI?

We ontvangen rechtstreeks informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze producten en diensten, bijvoorbeeld een opleiding of een adviesproduct, een account op onze website maakt, ons belt of e-mailt of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van informatie die we rechtstreeks van u verzamelen of ontvangen:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Postadres
  • Gebruikersnaam en wachtwoord
  • Telefoonnummer
  • Betalingsinformatie
  • Voorkeuren van communicatie in de toekomst

Cookies

NCI gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen en verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, we hebben de ip-adressen voor Google geanonimiseerd en delen geen gegevens met Google. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter en Google om sociale media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Links naar externe websites en sociale media

De website van het NCI kan links naar externe websites en sociale media bevatten. Het NCI heeft geen controle over deze externe websites en wij moedigen u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

Onze website kan plugins van sociale netwerken of andere derden bevatten. Een voorbeeld van een plugin is de knop “Delen” via Facebook of een ander sociaal medium. Indien wettelijk toegestaan, kunnen deze plugins communiceren met de derde die de plugin levert of er informatie naar sturen, zelfs als er niet op de plugin wordt gedrukt. Deze informatie kan uw IP-adres, informatie over uw browser en apparaat, en het adres van de webpagina die u op onze website bezoekt bevatten. Het laden, gebruiken of klikken op de plugins kan tevens cookies plaatsen, lezen en overdragen. Deze cookies kunnen een uniek identificatiemiddel bevatten dat het sociaal netwerk of de derde aan u heeft toegewezen. Het laden, de functionaliteit en uw gebruik van de plugins worden geregeld door het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de plugin levert.

Informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

  • Om producten en diensten die u vraagt aan te bieden.
  • Om u te informeren over onze producten en diensten.
  • Om onze website te beheren.

We kunnen informatie bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden of op verzoeken reageren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, accounts op de website te maken en te beheren en voor het verwerken van betalingen.

Als u uw persoonlijke gegevens niet met ons wilt delen, kan het mogelijk zijn dat we bepaalde producten of diensten niet aan kunnen bieden of u daarover niet kunnen informeren.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonlijke gegevens gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vermeld, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Informatiebeveiliging

Het NCI stelt alles in het werk om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. We hebben technische, administratieve en fysieke procedures geïmplementeerd met als doel het beschermen van persoonlijke informatie tegen verlies of het verkeerde gebruik daarvan.

Gebruik van uw gegevens door derden

Wij delen uw gegevens alleen met externe serviceproviders die voor ons ondersteunende bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het versturen van mailingen en ondersteuning bij e-learning. Met deze partijen sluiten wij bewerkersovereenkomsten af. Verder delen we uw gegevens wanneer dat vereist is door wetgeving of overheidsinstanties.

Uw keuzes en toegang tot uw informatie

Wilt u liever geen schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie ontvangen over onze producten of dienstverlening? Laat het ons alstublieft weten via info@compliance-instituut.nl of stuur een brief aan het NCI.

Nederlands Compliance Instituut
Postbus 5111
2900 EC  CAPELLE AAN DEN IJSSEL

U kunt het NCI te allen tijde verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u een verzoek indienen strekkende tot het wijzigen, aanvullen, verbeteren, verwijderen en afschermen van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u bovenstaande contactgegevens gebruiken.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over het privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@compliance-instituut.nl of via telefoonnummer 088 99 88 100.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het Nederlands Compliance Instituut (verder te noemen NCI) geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de NCI-website. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de NCI-website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen. Het gesloten deel van de NCI-website is alleen toegankelijk voor relaties van het NCI. Ook voor de informatie op dit deel van de website is het voorafgaande van toepassing.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden door het NCI middels een e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het NCI, niet toegestaan. Het NCI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail op enigerlei wijze gebonden. Indien u bij vergissing een e-mail bericht van het NCI hebt ontvangen, verzoeken wij u het bericht te wissen en contact op te nemen met de afzender van het bericht of met info@compliance-instituut.nl

Send this to a friend