< p>

De Compliance Award uit het jaar 2013 is toegekend aan H.L.G.M. (Hans Ludo) van Mierlo.

Samenvatting van de motivatie van de jury
Kort voor het uitbreken van de crisis schreef Van Mierlo zijn boek ‘Gepast en ongepast geld, een zoektocht naar het geweten van banken’. Daarin introduceerde hij de bankierseed. Hans Ludo van Mierlo is niet alleen de geestelijk vader van de bankierseed, hij verdedigt ook publiekelijk de noodzaak van de eed of belofte met het doel om tot de zeer gewenste maatschappelijke discussie te komen.Compliance award 2013 Hij heeft daarbij zijn nek uitgestoken voor dit onderwerp. De eed/belofte biedt compliance officers de mogelijkheid om intern het gesprek op te starten over integriteit en beroepsmoraliteit. Met de bankierseed wordt een handvat geboden voor compliance officers in de voortdurende strijd om tijd en middelen voor aandacht voor compliance en integriteit. Met de bankierseed worden immers noties als zorgvuldigheid, deskundigheid en integriteit expliciet geagendeerd. Klik hier voor het Juryrapport.

Send this to a friend