< p>

Integriteitsbeleid schiet te kort

26 mei 2021

Het Huis voor Klokkenluiders heeft op 12 mei de uitkomsten van de Verkenning Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager, stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven gepresenteerd. De verkenning beschrijft het integriteitsmanagement en de rol van integriteitsmanagers en analyseert de resultaten van een online enquête onder ruim honderd integriteitsmanagers. Uit de verkenning blijkt dat het integriteitsbeleid in veel organisaties nog te kort schiet. Een aantal ontwikkelpunten is: 

  • Het is belangrijk dat het integriteitsbesef van het management voor integriteit groeit en het meer op structurele wijze aandacht besteedt en steun verleent aan integriteitsmanagement.  
  • Er moet worden toegewerkt naar een meer planmatige en samenhangende integriteitsaanpak. 
  • Het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van de bestaande integriteitsregeling.  

In de verkenning is verder de aanbeveling gedaan om in organisaties een integriteitsmanager aan te stellen. Hij of zij zal samenhang moeten brengen tussen de diverse integriteitsmaatregelen, de samenwerking tussen de daarbij betrokken actoren versterken en de aandacht voor het thema op de agenda houdenDe integriteitsmanager dient een specifieke functieomschrijving te hebben en er dient aandacht te zijn voor (bij)scholing en het tijdsbestek die de functie in beslag neemt.  

In de verkenning wordt organisaties die te klein zijn om zelf een eigen integriteitsmanager aan te stellen geadviseerd om bijvoorbeeld een externe integriteitsmanager aan te stellen. Wij kunnen organisaties hierin bijstaan. Heeft u vragen over het inrichten van een integriteitsmanagementraamwerk? Of het inrichten van de integriteitsfunctie? Neem dan gerust contact met me op.    

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Wetsvoorstel voor Wet bescherming klokkenluiders mag naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel voor Wet bescherming klokkenluiders mag naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders. Dit is het wetsvoorstel dat de Wet Huis voor klokkenluiders wijzigt in de Wet bescherming klokkenluiders. Nederland is verplicht om de EU-richtlijn in december dit jaar geïmplementeerd te hebben.

Waarom zou je in hemelsnaam compliance officer willen worden?  

Waarom zou je in hemelsnaam compliance officer willen worden?  

“Is dat niet één van de meest saaie banen die er is? Beetje wet- en regelgeving in de gaten houden?”, “Als ik het woord lees moet ik al gapen!” Het aantal vooroordelen over compliance en compliance officers is groot. Misschien is het goed om wat te vertellen over het vakgebied compliance en de mensen die in dit vak actief zijn. Inderdaad, die worden vaak compliance officers genoemd. 

Klokkenluider: nazorg gewenst

Klokkenluider: nazorg gewenst

Na jaren strijd worden klokkenluiders sinds 2016 in Nederland wettelijk beschermd en kunnen misstanden worden onderzocht door het Huis voor Klokkenluiders (hierna: Huis). Volgens SP-Kamerlid Ronald van Raak, initiatiefnemer van het Huis, was deze bescherming historisch. Hij stelde het zo: “Mensen die misstanden melden hoeven straks niet meer bang te zijn, mensen die misstanden veroorzaken komen daar straks niet meer mee weg.” Wat Ronald van Raak toen niet kon weten is dat, wanneer de melding is afgehandeld door het Huis, het leed nog niet is geleden.  

Send this to a friend