< p>

AFM vraagt financiële ondernemingen onderzoek te doen naar belonen en waarderen

02 september 2020

Hoe ervaren medewerkers de belonings- en waarderingsprikkels? En hoe kunnen ondernemingen deze zo inrichten dat de zorgvuldige behandeling van hun klanten voorop staat? In het kader van beheerst beloningsbeleid roept de AFM ondernemingen op hier binnen hun risico-inventarisatie aandacht voor te hebben. Ondernemingen worden aangespoord na te gaan waar medewerkers bijvoorbeeld een buitensporig hoge targetdruk ervaren of waar vooral commercieel gedreven medewerkers snel promoveren. Maar ook of leidinggevenden het centraal stellen van klantbelang genoeg benadrukken richting hun medewerkers.

Onderzoek

De AFM publiceerde in juni de resultaten van het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht naar belonen en waarderen. Zij voerden onderzoek uit onder meer dan 5.000 medewerkers van 18 ondernemingen bij banken, verzekeraars, intermediairs en natura-uitvaartverzekeraars. In het rapport vraagt de AFM aandacht te hebben voor de niet-financiële prikkels binnen het belonen en waarderen. Zij hebben daarbij de volgende drie elementen als meest belangrijk aangemerkt:

  • Leidinggevenden sturen op klantbelang en beoordelen medewerkers op respectvolle wijze.
  • De top van de onderneming stuurt op klantbelang en vertoont voorbeeldgedrag.
  • De commerciële- en targetdruk wordt beperkt.

Bouwstenen gezonde organisatiecultuur

Dit onderzoek was oorspronkelijk ingezet als een van de bouwstenen die AFM onderzocht om te komen tot een gezonde organisatiecultuur. In 2017 publiceerde de AFM al de onderzoeksresultaten van hun onderzoek naar open foutencultuur en het onderzoek naar evenwichtige besluitvorming. De AFM biedt met deze bouwstenen kennis en methodieken aan om een gezonde organisatiecultuur te versterken. Hoewel de AFM en de Universiteit van Utrecht in het TvCO artikel van juni 2018 nog een oproep plaatsten voor suggesties om ook andere bouwstenen te onderzoeken, is dit zoals het er nu uitziet (helaas) de laatste bouwsteen geweest die de AFM heeft opgeleverd.

Wat betekent dit voor jou?

Het is te adviseren om ter voorbereiding van de eerstvolgende SIRA kennis te nemen van het AFM rapport en de infographic, zodat je deze elementen kunt mee nemen tijdens de SIRA sessies die gaan over klantbelang centraal, belonen en waarderen. Voor zover dat al niet gedaan is, is het goed om te kijken welke elementen binnen jouw organisatie van belang zijn in het versterken dan wel belemmeren van het klantbelang centraal stellen. Daarnaast is het verstandig om te beoordelen of naar aanleiding van dit rapport een aanpassing van het beloningsbeleid noodzakelijk is.

Bron: Nieuwsbericht AFM

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend