< p>

Aandacht voor fiscale risico’s

17 juli 2017

In januari 2017 is DNB een onderzoek gestart naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit bij een selectie van banken, trustkantoren en verzekeraars. In het onderzoek doet DNB ook uitvraag naar het fiscaal risicobeleid van trustkantoren.

Analyse
Van belang is dat trustkantoren alle beschikbare informatie, zoals informatie uit de transactiemonitoring, betrekken in hun analyse van de fiscale risico’s. Daarmee kunnen zij bepalen of een complexe structuur legitiem is óf dat er sprake is van niet-integere motieven, zoals het buiten het zicht houden van klanten of geldstromen voor lokale autoriteiten als de belastingdienst.

Diepgaand cliëntenonderzoek
Ten aanzien van fiscaal risicovolle cliënten wordt van trustkantoren verwacht dat zij diepgaand onderzoek doen naar de (economische) reden/achtergrond voor een bepaalde structuur van de cliënt. Verder vraagt een goede beheersing om een continue monitoring van de cliënt. Dit betekent dat het trustkantoor moet begrijpen welke financiële geldstromen er door de structuur lopen, hoe de onderneming haar winsten ontvangt en hoe de uitkering hiervan richting aandeelhouders plaatsvindt. Begrip van de rationale van de structuur en de verbonden geldstromen is essentieel voor trustkantoren.

Bekendmaking resultaten onderzoek
DNB verwacht haar onderzoek naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit later in het jaar af te ronden en zal de sector informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Elke betrokkene bij de financiële sector is er inmiddels wel van doordrongen dat Customer Due Diligence (CDD) en Anti Money Laundering (AML) geen thema’s zijn van voorbijgaande aard. Ze zijn here to stay. De hier aan gerelateerde compliancerisico’s vergen een voortdurende aanpassing van beheersmaatregelen om in control te komen en te blijven. Immers, de praktijk van het witwassen is ook aan voortdurende verandering onderhevig. Is het ene gat gedicht, wordt er weer een andere creatieve manier gevonden om de criminele oorsprong van vermogen en middelen te verhullen.

DNB pakt illegale trustkantoren aan

DNB pakt illegale trustkantoren aan

DNB ontvangt regelmatig signalen van illegale trustdienstverlening. Deze meldingen zijn gemaakt door vergunning houdende trustkantoren over andere kantoren die zonder vergunning van DNB trustdiensten verlenen. Het feit dat de melding door een vergunning houdende trustkantoor wordt gemaakt, weegt voor DNB zwaar mee.

Kabinet legt trustkantoor strengere regels op

Kabinet legt trustkantoor strengere regels op

Met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) worden strengere regels gesteld aan de Nederlandse trustsector en worden meer bevoegdheden toegekend aan DNB.

Send this to a friend