Aandacht voor fiscale risico’s

17 juli 2017

In januari 2017 is DNB een onderzoek gestart naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit bij een selectie van banken, trustkantoren en verzekeraars. In het onderzoek doet DNB ook uitvraag naar het fiscaal risicobeleid van trustkantoren.

Analyse
Van belang is dat trustkantoren alle beschikbare informatie, zoals informatie uit de transactiemonitoring, betrekken in hun analyse van de fiscale risico’s. Daarmee kunnen zij bepalen of een complexe structuur legitiem is óf dat er sprake is van niet-integere motieven, zoals het buiten het zicht houden van klanten of geldstromen voor lokale autoriteiten als de belastingdienst.

Diepgaand cliëntenonderzoek
Ten aanzien van fiscaal risicovolle cliënten wordt van trustkantoren verwacht dat zij diepgaand onderzoek doen naar de (economische) reden/achtergrond voor een bepaalde structuur van de cliënt. Verder vraagt een goede beheersing om een continue monitoring van de cliënt. Dit betekent dat het trustkantoor moet begrijpen welke financiële geldstromen er door de structuur lopen, hoe de onderneming haar winsten ontvangt en hoe de uitkering hiervan richting aandeelhouders plaatsvindt. Begrip van de rationale van de structuur en de verbonden geldstromen is essentieel voor trustkantoren.

Bekendmaking resultaten onderzoek
DNB verwacht haar onderzoek naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit later in het jaar af te ronden en zal de sector informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking geopend

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking geopend

Op 20 juli 2017 heeft de ministerie van Financiën de internetconsultatie voor de Wet aanpak belastingontduiking geopend.

Publicatie verslag internetconsultatie ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Publicatie verslag internetconsultatie ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Namens de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie is het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. In het recent gepubliceerde document wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de ontvangen reacties en de wijze waarop daarmee is omgegaan.

Ken-uw-klant-verplichting ook bij ‘opgeknipte dienstverlening’

Ken-uw-klant-verplichting ook bij ‘opgeknipte dienstverlening’

Een trustkantoor dat slechts een onderdeel van een trustdienst verricht, moet volledig voldoen aan de wettelijke ken-uw-klant-verplichtingen.

Send this to a friend