< p>

Update nationale terrorismelijst

24 oktober 2016

Aan de nationale terrorismelijst zijn vijftien Nederlandse personen toegevoegd. Op de lijst staan thans 76 natuurlijke personen en 3 organisaties waarop de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is. Dit betekent dat al hun tegoeden bevroren behoren te worden en het verboden is om aan hen financiële diensten te verlenen of rechtstreeks dan wel middellijk middelen ter beschikking te stellen. Voor een overzicht van de toegevoegde personen en de onderliggende aanwijzingsbesluiten refereren wij graag aan de nationale terrorismelijst. De meeste personen zijn betrokken bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend