< p>

Toezichtthema’s DNB 2015

10 februari 2015

DNB vanuit haar prudentieel toezicht zal uitvoeren. De compliancerelevante thema’s zullen nader worden besproken.

Voor het voldoen aan wet- en regelgeving zullen thema’s als Solvency II en het functioneren van de interne auditfunctie worden onderzocht bij verzekeraars. Pensioenfondsen zullen zich moeten richten op de implementatie van het nieuwe financiële toetsingskader en de werking van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Vanuit het perspectief van integer en transparant handelen zijn compliancerelevante thema’s sectorbreed te vinden. Terrorismefinanciering, sancties, corruptie/belangeverstrengeling, AML/CFT, transparantie en integriteitsrisicobeheersing staan in de kijker van de toezichthouder.

In het geval van integriteitsrisicobeheersing is het van belang dat instellingen verplicht zijn om in 2015 een risicoanalyse uit te voeren die weerslag heeft in beleid, procedures en maatregelen. Deze analyses zullen bij verschillende banken, verzekeraars, betaalinstellingen en trustkantoren door DNB worden opgevraagd. Onder deze risicoanalyse valt ook het onderzoeken van corruptierisico’s en wat de mitigerende maatregelen zijn van de benoemde instellingen.

De bevindingen, aanbevelingen en effecten van de onderzoeken van DNB zullen zoveel als mogelijk worden gepubliceerd op de manier waarop DNB dit nu ook doet bij banken. Het wetsvoorstel Pensioencommunicatie kan er toe leiden dat ook informatie van pensioenfondsen gepubliceerd kan worden.

Om er voor te zorgen dat de sector schokbestendig is en rekening houdt met macro-economische omstandigheden, zal DNB de risicobeheersing van Governance en Cultuur onderzoeken. In het verlengde daarvan zal DNB onderzoek doen naar gedrag en cultuur om de ‘root cause’ van toezichtincidenten en hardnekkige dossiers te begrijpen. Dit zal moeten leiden tot een toekomstbestendige financiële sector.

In de bijlage van het document kan per sector de planning over het thematoezicht van DNB worden gevonden.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend