< p>

Opleiding Privacy Officer

De opleiding Privacy Officer geeft u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen. Tijdens de opleiding Privacy Officer wordt onder meer aandacht besteed aan de taken van de privacy officer, het ontwikkelen van en implementeren van een privacy programma, het uitvoeren en interpreteren van een risicoanalyse en het monitoren van privacygevoelige processen, producten of diensten. De opleiding Privacy Officer heeft als doel de deelnemers inzicht te verschaffen in de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie van privacy officer van belang zijn.

Datum:

23, 24 juni en 9 juli 2021

Opleidingsduur:

2,5 dagen

Kosten opleiding:

€ 1.558,00  (vrijgesteld van btw).

Kosten accommodatie:

n.v.t.

De thema’s van de Opleiding Privacy Officer zijn:
• Wettelijk kader en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal.
• Positionering van privacy en de privacy officer in de organisatie.
• Privacy program: wat is het en hoe stel ik het op?
• Privacy impact assessment: wat is het en hoe voer ik het uit in de eigen organisatie?
• (Privacy) risicomanagement, risicoanalyse, verantwoording en rapportage in de praktijk.
• Samenwerking met derden, o.a. naar het buitenland of in de cloud, wat zijn de gestelde eisen en hoe ga ik daarmee om? Ook zullen we aandacht besteden aan big data en privacy.
• De toezichthouder en hoe ga ik om met toezicht?

Dag 1

Tijden Programma Docent
09:00-09-15 Ontvangst
09:15-09:45 Kennismaking & introductie
09:45-12:30 Wettelijk kader, de verordening Jan Pino
12:30-13:30 Lunch
13:30-16:45 Positionering van de data privacy officer in de organisatie
Privacy Program
 Astrid Gobardhan

Dag 2

Tijden Programma Docent
08:30-12:00 Samenwerking met derden (o.a. verwerkersovereenkomst)

Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

 Astrid Gobardhan
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:30 Toezichthouders en datalekken Eric Schreuders
16:30-16:45 Evaluatie en Sluiting

Dag 3

9:00-11:00 Privacy science en ander gebruik/misbruik van data
Ontwikkelingen binnen privacy, wat met Big Data
 Melanie van den Berg

We richten ons in deze opleiding op privacy officers en alle andere functionarissen die nauw betrokken zijn bij privacy binnen de onderneming. De opleiding is met name interessant voor de privacyfunctionaris, functionaris gegevensbescherming, medewerker juridisch dienst, compliance officers, medewerkers ICT (belast met gegevensbescherming), etc.

Pino, mr. J.M. (Jan)

Pino, mr. J.M. (Jan)

Vanaf 1988 werkzaam als jurist in verschillende functies bij Achmea en rechtsvoorgangers. Vanaf 2005 intensief betrokken bij het privacybeleid van Achmea als compliance officer privacy. Direct betrokken bij het implementeren van de AVG binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van Achmea. Sinds 2018 deel uitmakend van het privacy office van Achmea in nauwe samenwerking met de FG. Lid van de commissie Privacy van het Verbond (een aantal jaren als voorzitter).

Gobardhan, A. (Astrid)

Gobardhan, A. (Astrid)

NIBC

Astrid Gobardhan is Senior Privacy Counsel bij Aegon. Zij is onderdeel van het team Group Legal Data Privacy Office van Aegon. Hiervoor is Astrid werkzaam geweest als Global Privacy Counsel bij Rabobank en Prosus. In deze rollen heeft zij zich full time bezig gehouden met o.a. (internationale) privacy vraagstukken, BCRs, opzetten van een Privacy Programma. Astrid is hiervoor tevens werkzaam geweest bij NIBC Bank. Daar was zij naast de Data Privacy Officer ook Associate Director Legal Consumer Banking. Astrid is circa 20 jaar werkzaam in de financiële sector en is bekend met de financiële toezichtwetgeving, waaronder ook privacyrecht. Astrid is lid van de Vereniging Privacyrecht en Vereniging Privacyrecht Advocaten.

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Berg van den, mr. dr. M.F.M. (Melanie)

Vecozo

Mr. dr. M.F.M. (Melanie) van den Berg is Manager Bedrijfsbureau bij VECOZO. Daarnaast verzorgt zij trainingen (Legal & Compliance) vanuit haar bedrijf Berglegal. Tevens is zij verbonden aan het Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS) en redacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht. In 2006 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Schreuders, Dr. mr. E. (Eric)

Schreuders, Dr. mr. E. (Eric)

Net2Legal

Dr. Eric Schreuders is directeur en adviseur bij Net2Legal Consultants (www.n2l.nl). Hij is al meer dan 20 jaar in wisselende hoedanigheden en vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij privacy wet en regelgeving. Hij werkte onder andere bij de nationale toezichthouder, aan de Universiteit en Tilburg. Zijn werkzaamheden betreffen zowel gegevensverwerking door het bedrijfsleven als door de overheid en omvatten diverse sectoren zoals de financiële, de medische en de telecommunicatiesector.

De Opleiding Privacy Officer wordt georganiseerd in een  online  classroom.

Wij zijn een door de NBA erkende instelling. Voor deze opleiding worden 14 PE uren toegekend.

Tevens zijn wij voor deze opleiding door Holland Quaestor geaccrediteerd en ontvangt u hier bij het doorlopen van de gehele opleiding 4 HQ PE punten voor.

Interesse? Schrijf u direct in!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

compliance trainee

compliance trainee

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend