< p>

Meldpunt misstanden DNB

21 juli 2016

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in februari 2016 een meldpunt geopend waar mensen die in de financiële sector werken mogelijke misstanden kunnen melden. Onder misstanden verstaat DNB onder andere fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering. Kortom, alles dat ook in het raamwerk van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) wordt beschreven.

DNB verwacht dat melders misstanden eerst intern proberen te melden, bijvoorbeeld via een regeling misstanden (klokkenluidersregeling). Maar als een onderneming (waaronder het pensioenfonds) geen regeling heeft, iemand vreest voor de persoonlijke gevolgen of de onderneming de klacht niet serieus neemt, kan men bij DNB terecht. DNB zal de meldingen beoordelen en waar nodig een onderzoek starten. Met het DNB Meldpunt Misstanden wil DNB een extra ingang bieden om misstanden in de financiële sector te voorkomen of te beëindigen. Het Meldpunt Misstanden moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij DNB aan te kaarten. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen de meldingen en starten waar nodig een onderzoek.

Het meldpunt is alleen bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de financiële sector, dus niet voor consumenten (deelnemers) die zich gedupeerd of onheus behandeld voelen. Ook algemene klachten over bijvoorbeeld uitvoering van werkzaamheden horen niet thuis bij dit meldpunt. Het meldpunt zal geen advies, slachtofferhulp, financiële beloning of vertegenwoordiging van de melder verschaffen. Informatie over deze onderwerpen is te vinden op de website van het Adviespunt Klokkenluiders en voor aangifte van een misdaad kan de melder gebruikmaken van het meldpunt Meld Misdaad Anoniem van de politie.

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend