< p>

CDD en Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Hier vindt u informatie met betrekking tot het thema CDD en Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Actualiteiten Sancties – Rusland 03-2022
Witwasbestrijding…alle partijen zitten klem 11-2021
Aanvullende AML voorstellen van de Europese Commisie 08-2021
Actualiteiten Sancties – Verenigd Koninkrijk 01-2021
Actualiteiten sancties – Verenigde Staten 01-2021
Hij komt, hij komt… de EU-toezichthouder AML/CTF 11-2020
Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding 06-2020
Samenwerken bij witwasbestrijding: banken willen wel, maar kunnen (nog) niet 03-2020
De keten tegen financieel-economische criminaliteit 03-2020
Start openbare consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen 12-2019
Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen? 11-2019
Aardverschuiving binnen de Crypto’s 10-2019
De financiële sector onder vuur door witwasproblematiek 10-2019
Onderzoek naar witwassen bij ABN AMRO 09-2019
Nieuw initiatief interbancaire samenwerking op het gebied van witwasbestrijding 09-2019
Musa Elmas en Eric Schuiling in de media: ABN AMRO moet van DNB alle particuliere klanten doorlichten 08-2019
Levent Bedrijfsrecherche: terroristische mol actief bij vier grote financiële instellingen in Nederland 04-2019
Virtuele valuta binnen de reikwijdte van de Wwft: een eerste stap 01-2019
Ins en outs Themamiddag Wwft 10-2018
Nieuw gezicht; junior compliance officer Jasmijn Vis 10-2018
Nieuwsflits wijziging Wwft 07-2018
AFM gaat strenger toezien op melden ongebruikelijke transacties 12-2017
Aantal valse eurobiljetten in omloop is stabiel   07-2017
Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking geopend 07-2017
Publicatie verslag internetconsultatie ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 07-2017
Aandacht voor fiscale risico’s 07-2017
Ken-uw-klant-verplichting ook bij ‘opgeknipte dienstverlening’ 07-2017
Goede dossiervorming essentieel 07-2017
Resultaten Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies 07-2017
ICC Trade Finance Survey 07-2017
EBA-consultatie omtrent belemmeringen bij de invoering van AML/CTF-beleid 06-2017
Update: ‘Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism’ 06-2017
België verbiedt anonieme simkaarten 06-2017
Concept guidance: transactiemonitoringsproces bij banken 05-2017
Consultatie: Wet identificatie houders aandelen aan toonder 04-2017
Rapport over de samenwerking tussen de FIU’s in het bestrijden van belastingcriminaliteit gepubliceerd 03-2017
Gezamenlijke AML/CFT-visie van ESA’s gepubliceerd 02-2017
Banken voeren de IBAN-Naam Check in 02-2017
Terrorismefinanciering blijft een belangrijk speerpunt van het integriteitstoezicht 01-2017
Update Corruption Perception Index 01-2017
WODC-onderzoek naar cybercrime en witwassen 01-2017
Gemakkelijk en veilig identificeren via iDIN 11-2016
FATF publiceert guidance papers omtrent de strafbaarstelling van terrorismefinanciering en correspondent banking 11-2016
FATF publiceert geactualiseerde waarschuwingslijsten omtrent het landenrisico 11-2016
Good practices transactiemonitoring 11-2016
Frauderen voor terrorisme 10-2016
Update nationale terrorismelijst 10-2016
Eerste Nederlandse Anti-witwasmonitor 03-2016
Europees Parlement: Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn aangenomen 05-2015
Nieuwe richtlijn voor strafvordering witwassen (2015R052) 04-2015
Onderzoeken naar niet uitvoeren CDD en verplichte meldingen 02-2015
Aanscherping Regeling Interne Bedrijfsvoering Trustkantoren 12-2014
Witwasrisico’s acceptgirokaarten 11-2014
Nieuwe guidance papers FATF 11-2014
Basel Committee publiceert vernieuwde guidelines inzake anti-witwassen en terrorismefinanciering 05-2014
Onderzoek DNB naar Ongoing Due Diligence 01-2014

Europese Unie

Richtlijnen
Zesde Anti-Witwasrichtlijn (EU 2018/1673) [AMLD6]
Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (EU 2018/843) [AMLD5]
Overig
Verordening (EU) 2018/1672 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
Verordening (EU) 2015/847 van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie

Nederland

Wetboek van Strafrecht [WSr]
Titel XXXA. Witwassen
Titel XXXI. Financieren van terrorisme
 
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme [Wwft] (25 juli 2018)
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (25 juli 2018)
Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (25 juli 2018)
Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 (25 juli 2018)
 
Sanctiewet 1977 [Sw] en sanctieregelingen
Besluit melding transacties financiering terrorisme
Regeling Toezicht Sanctiewet 1977
Sanctieregeling Terrorisme 2007 
Sanctieregeling Terrorisme 2007-II
electronic-Consolidated Targeted Financial Sanctions List (e-CTFSL)
 
Wet op het financieel toezicht [Wft]
Art. 3:10 Wft (Integere bedrijfsvoering: o.a. clearinginstelling, kredietinstelling, verzekeraar)
Art. 3:17 Wft (Beheerste en integere bedrijfsvoering: o.a. clearinginstelling, kredietinstelling, verzekeraar)
Art. 4:11 Wft (Integere bedrijfsvoering: o.a. beleggingsinstellingen en -ondernemingen)
Art. 4:14 Wft (Beheerste en integere bedrijfsvoering: o.a. beleggingsinstellingen en -ondernemingen)
 
Besluit prudentiële regels Wft [BPR]
Art. 10 (SIRA)
Art. 14 (CDD: kredietinstelling, verzekeraar)
Art. 16 (Terrorismefinanciering: clearinginstelling, kredietinstelling, verzekeraar)
Art. 21 (Compliancefunctie)
 
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft [Bgfo]
Art. 21 (CDD: beleggingsinstelling)
Art. 22 (Terrorismefinanciering: beleggingsinstelling)
Art. 26 (CDD: beleggingsonderneming)
Art. 27 (Terrorismefinanciering: beleggingsonderneming)
Art. 31c (Compliancefunctie)
 
Wet op de economische delicten [WED]
Art 1 (Economisch delict)
The use of AI in AML transaction monitoring J. van Houten 2020 Slimmer AI
De regulering van crypto’s:  van onbekend en onbemind  naar bekend en dus bemind? Mr. drs. M.J. Bökkerink 2019 Jaarboek Compliance
CDD anno 2019 Mr. M. Elmas CCP, mr. D.J. Rogozinski en J.T.M. Vis MSc 2019 Jaarboek Compliance
Witwassen: een Europees probleem Dr. mr. ir. R.J. Hoff, drs. R.M. Jansen RO CIA en C.M.M. Dijkstra MSc 2019 Jaarboek Compliance
Compliant of complicit? Mr. P.C. Verloop en mr. dr. E.M. Witjens 2019 Jaarboek Compliance
De financiële sector als poortwachter bij de bestrijding van terrorismefinanciering M. Aelen 2018 Jaarboek Compliance
Scrimmage voor het doel! M.L.M. Bevers en W. van Dijk 2018 Jaarboek Compliance
De positie van banken bij detectie en aanpak van risicovolle en ongebruikelijke geldstromen H.A. Lesscher, B. Peters en J. van Leeuwen 2018 Jaarboek Compliance
De 1MDB-case of hoe eenvoudig het is om via banken miljarden wit te wassen R.J. Hoff en R.M. Jansen 2018 Jaarboek Compliance
De toepassing van technologie in het klantacceptatie- en transactiemonitoringsproces ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit J.S. van der Graaf 2018 Jaarboek Compliance
De Vierde Anti-witwasrichtlijn Mr. R.J. de Doelder en
mr. M.Elmas
2016 Jaarboek Compliance
Is waar rook is ook altijd vuur? Mr. drs. M.J. Bökkerink 2016 Jaarboek Compliance
Financiele sancties, een hit en dan? Drs. A. Noorman RA 2016 Jaarboek Compliance
Behind the curtains at the Security Council Mr. A.C. Visser 2016 Jaarboek Compliance
AML CFT sanctiecompliance in de VAE Mr. drs. A.D. (David) Pije
EMoC CAMS
2016 Jaarboek Compliance
De Wwft: geen rustig bezit Mr. P.C. Verloop 2014 Jaarboek Compliance
Regulering van de financiele markten van Caribisch Nederland en het toezicht door DNB Mr. M.Y. Ridderikhof 2013 Jaarboek Compliance
How to survive an FATF-assessment Mr. J.E.E. van Doorn LL.M
en mr. B.C.G. Jennen
2012 Jaarboek Compliance
Sancties schrikken af Dr. mr. ir. R.J. Hoff 2012 Jaarboek Compliance
Banken en schuldwitwassen Mr. A.J.M. de Swart en
mr. P.C. Verloop
2011 Jaarboek Compliance
To monitor or not that’s (no longer) the question A. de Ruiter 2011 Jaarboek Compliance
Witwassen en fraude Mr. P.C. Speekenbrink 2010 Jaarboek Compliance
CDD: Voordeur dicht, achterdeur open; Het opzeggen van relaties met klanten in verband met integriteitsrisico’s. Mr. A.H.J. Kuus 2010 Jaarboek Compliance
De risk-based approach van de Wwft Drs. E.Y.C. Ligthart en
mr. M.E.M. Suijkerbuijk
2009 Jaarboek Compliance
Aanvullend clientenonderzoek in de Wwft Mr. B.C.G. Jennen en
mr. J.E.E. van Doorn
2009 Jaarboek Compliance
Anti-terrorismefinanciering Mr. M.T. van der Wulp 2008 Jaarboek Compliance

Wetgeving (overig)

Vierde Anti-witwasrichtlijn (EU 2015/849) [AMLD4]
Derde Anti-witwasrichtlijn (EU 2005/60) [AMLD3]
Tweede Anti-witwasrichtlijn (2001/97/EG) [AMLD2]
Eerste Anti-witwasrichtlijn (91/308/EG) [AMLD1]

Standaarden en Richtsnoeren

Organisation for Economic Cooperation and Development
Indicatoren van witwassen en terrorismefinanciering
Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst
 
Financial Action Task Force [FATF]
The 40 FATF Recommendations (2012) (updated February 2018)
Basel Committee on Banking Supervision [BCBS]
Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (juni 2017)
Basel AML Index Report – 2018
Wolfsberg 
Wolfsberg Standards
Transparency International 
Corruption Perception Index 2018
Europese Toezichthouders (EBA, ESMA, EIOPA, alle drie gezamenlijk: ESA’s)
Final Guidelines on Risk Factors (JC 2017 37) (collectief werk ESA’s)
EBA Richtsnoeren (collectie)
Anti-Money Laundering Centre [AMLC]
AMLC Witwasindicatoren  (1)
AMLC Witwasindicatoren  (2)

Rapporten

European Banking Federation
EBF blueprint for an effective EU framework to fight money laundering
 
European Commission
Supranational Risk Assessment Report (2017)
Europol
2017 – Europol – EU Terrorism Situation & Trend Report (Te-Sat)
2017 – Europol – From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact
Financial Action Task Force [FATF]
2015 – FATF – Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL
2015 – FATF – Emerging-Terrorist-Financing-Risks
Overzicht FATF Recommendations
Overzicht FATF Guidance and Best Practices
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Aard en omvang van criminele bestedingen (2018)
Politie
Witwassen: criminaliteitsbeeldanalyse 2016

Links

Algemeen
Egmont Group
COFFERS
Financial Action Task Force [FATF]
Financial Intelligence Unit – NL [FIU-NL]
Financieel Expertise Centrum [FEC]
Transparancy International [TI]
Europol
Interpol 
Anti-Money Laundering Centre [AMLC]
KYC 360
Toezichthouders
Autoriteit Financiële Markten [AFM]
De Nederlandsche Bank [DNB]
Kansspelautoriteit
Bureau Financieel Toezicht
Belastingdienst
European Banking Authority [EBA]
European Securities and Markets Authority [ESMA]
European Insurance and Occupational Pensions Authority [EIOPA]
Basel Committee on Banking Supervision [BCBS]
International Association of Insurance Supervisors [IAIS]
Brancheorganisaties
Foreign Bankers Association [FBA]
Nederlandse Vereniging van Banken [NVB]
Holland Questor
Verbond van Verzekeraars
Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren [NVGTK]
Verenigde Betaal Instellingen Nederland [VBIN]
Nederlandse Orde van Advocaten [NOvA]
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie [KNB]
Koninlijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants [NBA]
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs [NVM]

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Werkcollege SIRA

Werkcollege SIRA

Compliance en integriteitsrisicomanagement hebben alles met elkaar te maken. Zeker in de moderne opvatting is compliance zoveel meer dan ‘alleen’ voldoen aan wet- en regelgeving. De compliance officer wordt geacht de integriteitsrisicoanalyse te faciliteren. Hij heeft ook een adviserende, challengende en monitorende rol in dit continue proces. In de praktijk blijkt, dat dit nog niet zo eenvoudig is. Naast de soms gebrekkige betrokkenheid van het management liggen er nog veel meer hobbels en valkuilen op de loer. Op dit vlak kunnen we als compliance officers veel van elkaar leren.

Het werkcollege SIRA is zowel gericht op het kort verversen van de theoretische kennis op het gebied van de integriteitsrisicoanalyse als zeker ook de praktische uitvoering ervan. Onder deskundige begeleiding delen de deelnemers aan dit werkcollege hun eigen ervaringen en geven ze elkaar tips en advies.

Send this to a friend