< p>

CDD en Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Hier vindt u informatie met betrekking tot het thema CDD en Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering.

Ins en outs Themamiddag Wwft 10-2018
Nieuw gezicht; junior compliance officer Jasmijn Vis 10-2018
Nieuwsflits wijziging Wwft 07-2018
AFM gaat strenger toezien op melden ongebruikelijke transacties 12-2017
Aantal valse eurobiljetten in omloop is stabiel   07-2017
Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking geopend 07-2017
Publicatie verslag internetconsultatie ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 07-2017
Aandacht voor fiscale risico’s 07-2017
Ken-uw-klant-verplichting ook bij ‘opgeknipte dienstverlening’ 07-2017
Goede dossiervorming essentieel 07-2017
Resultaten Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies 07-2017
ICC Trade Finance Survey 07-2017
EBA-consultatie omtrent belemmeringen bij de invoering van AML/CTF-beleid 06-2017
Update: ‘Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism’ 06-2017
België verbiedt anonieme simkaarten 06-2017
Concept guidance: transactiemonitoringsproces bij banken 05-2017
Consultatie: Wet identificatie houders aandelen aan toonder 04-2017
Rapport over de samenwerking tussen de FIU’s in het bestrijden van belastingcriminaliteit gepubliceerd 03-2017
Gezamenlijke AML/CFT-visie van ESA’s gepubliceerd 02-2017
Banken voeren de IBAN-Naam Check in 02-2017
Terrorismefinanciering blijft een belangrijk speerpunt van het integriteitstoezicht 01-2017
Update Corruption Perception Index 01-2017
WODC-onderzoek naar cybercrime en witwassen 01-2017
Gemakkelijk en veilig identificeren via iDIN 11-2016
FATF publiceert guidance papers omtrent de strafbaarstelling van terrorismefinanciering en correspondent banking 11-2016
FATF publiceert geactualiseerde waarschuwingslijsten omtrent het landenrisico 11-2016
Good practices transactiemonitoring 11-2016
Frauderen voor terrorisme 10-2016
Update nationale terrorismelijst 10-2016
Eerste Nederlandse Anti-witwasmonitor 03-2016
Europees Parlement: Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn aangenomen 05-2015
Nieuwe richtlijn voor strafvordering witwassen (2015R052) 04-2015
Onderzoeken naar niet uitvoeren CDD en verplichte meldingen 02-2015
Aanscherping Regeling Interne Bedrijfsvoering Trustkantoren 12-2014
Witwasrisico’s acceptgirokaarten 11-2014
Nieuwe guidance papers FATF 11-2014
Basel Committee publiceert vernieuwde guidelines inzake anti-witwassen en terrorismefinanciering 05-2014
Onderzoek DNB naar Ongoing Due Diligence 01-2014

Europese Unie

Richtlijnen
Zesde Anti-Witwasrichtlijn (EU 2018/1673) [AMLD6]
Vijfde Anti-Witwasrichtlijn (EU 2018/843) [AMLD5]
Overig
Verordening (EU) 2018/1672 betreffende de controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten
Verordening (EU) 2015/847 van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie

Nederland

Wetboek van Strafrecht [WSr]
Titel XXXA. Witwassen
Titel XXXI. Financieren van terrorisme
 
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme [Wwft] (25 juli 2018)
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (25 juli 2018)
Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (25 juli 2018)
Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 (25 juli 2018)
 
Sanctiewet 1977 [Sw] en sanctieregelingen
Besluit melding transacties financiering terrorisme
Regeling Toezicht Sanctiewet 1977
Sanctieregeling Terrorisme 2007 
Sanctieregeling Terrorisme 2007-II
electronic-Consolidated Targeted Financial Sanctions List (e-CTFSL)
 
Wet op het financieel toezicht [Wft]
Art. 3:10 Wft (Integere bedrijfsvoering: o.a. clearinginstelling, kredietinstelling, verzekeraar)
Art. 3:17 Wft (Beheerste en integere bedrijfsvoering: o.a. clearinginstelling, kredietinstelling, verzekeraar)
Art. 4:11 Wft (Integere bedrijfsvoering: o.a. beleggingsinstellingen en -ondernemingen)
Art. 4:14 Wft (Beheerste en integere bedrijfsvoering: o.a. beleggingsinstellingen en -ondernemingen)
 
Besluit prudentiële regels Wft [BPR]
Art. 10 (SIRA)
Art. 14 (CDD: kredietinstelling, verzekeraar)
Art. 16 (Terrorismefinanciering: clearinginstelling, kredietinstelling, verzekeraar)
Art. 21 (Compliancefunctie)
 
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft [Bgfo]
Art. 21 (CDD: beleggingsinstelling)
Art. 22 (Terrorismefinanciering: beleggingsinstelling)
Art. 26 (CDD: beleggingsonderneming)
Art. 27 (Terrorismefinanciering: beleggingsonderneming)
Art. 31c (Compliancefunctie)
 
Wet op de economische delicten [WED]
Art 1 (Economisch delict)
De Vierde Anti-witwasrichtlijn Mr. R.J. de Doelder en
mr. M.Elmas
2016 Jaarboek Compliance
Is waar rook is ook altijd vuur? Mr. drs. M.J. Bökkerink 2016 Jaarboek Compliance
Financiele sancties, een hit en dan? Drs. A. Noorman RA 2016 Jaarboek Compliance
Behind the curtains at the Security Council Mr. A.C. Visser 2016 Jaarboek Compliance
AML CFT sanctiecompliance in de VAE Mr. drs. A.D. (David) Pije
EMoC CAMS
2016 Jaarboek Compliance
De Wwft: geen rustig bezit Mr. P.C. Verloop 2014 Jaarboek Compliance
Regulering van de financiele markten van Caribisch Nederland en het toezicht door DNB Mr. M.Y. Ridderikhof 2013 Jaarboek Compliance
How to survive an FATF-assessment Mr. J.E.E. van Doorn LL.M
en mr. B.C.G. Jennen
2012 Jaarboek Compliance
Sancties schrikken af Dr. mr. ir. R.J. Hoff 2012 Jaarboek Compliance
Banken en schuldwitwassen Mr. A.J.M. de Swart en
mr. P.C. Verloop
2011 Jaarboek Compliance
To monitor or not that’s (no longer) the question A. de Ruiter 2011 Jaarboek Compliance
Witwassen en fraude Mr. P.C. Speekenbrink 2010 Jaarboek Compliance
CDD: Voordeur dicht, achterdeur open; Het opzeggen van relaties met klanten in verband met integriteitsrisico’s. Mr. A.H.J. Kuus 2010 Jaarboek Compliance
De risk-based approach van de Wwft Drs. E.Y.C. Ligthart en
mr. M.E.M. Suijkerbuijk
2009 Jaarboek Compliance
Aanvullend clientenonderzoek in de Wwft Mr. B.C.G. Jennen en
mr. J.E.E. van Doorn
2009 Jaarboek Compliance
Anti-terrorismefinanciering Mr. M.T. van der Wulp 2008 Jaarboek Compliance

Wetgeving (overig)

Vierde Anti-witwasrichtlijn (EU 2015/849) [AMLD4]
Derde Anti-witwasrichtlijn (EU 2005/60) [AMLD3]
Tweede Anti-witwasrichtlijn (2001/97/EG) [AMLD2]
Eerste Anti-witwasrichtlijn (91/308/EG) [AMLD1]

Standaarden en Richtsnoeren

Financial Action Task Force [FATF]
The 40 FATF Recommendations (2012) (updated February 2018)
Basel Committee on Banking Supervision [BCBS]
Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (juni 2017)
Basel AML Index Report – 2018
Wolfsberg 
Wolfsberg Standards
Transparency International 
Corruption Perception Index 2018
Europese Toezichthouders (EBA, ESMA, EIOPA, alle drie gezamenlijk: ESA’s)
Final Guidelines on Risk Factors (JC 2017 37) (collectief werk ESA’s)
EBA Richtsnoeren (collectie)
Anti-Money Laundering Centre [AMLC]
AMLC Witwasindicatoren  (1)
AMLC Witwasindicatoren  (2)

Rapporten

European Commission
Supranational Risk Assessment Report (2017)
Europol
2017 – Europol – EU Terrorism Situation & Trend Report (Te-Sat)
2017 – Europol – From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact
Financial Action Task Force [FATF]
2015 – FATF – Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL
2015 – FATF – Emerging-Terrorist-Financing-Risks
Overzicht FATF Recommendations
Overzicht FATF Guidance and Best Practices
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Aard en omvang van criminele bestedingen (2018)
Politie
Witwassen: criminaliteitsbeeldanalyse 2016

Links

Algemeen
Egmont Group
Financial Action Task Force [FATF]
Financial Intelligence Unit – NL [FIU-NL]
Financieel Expertise Centrum [FEC]
Transparancy International [TI]
Europol
Interpol 
Anti-Money Laundering Centre [AMLC]
KYC 360
Toezichthouders
Autoriteit Financiële Markten [AFM]
De Nederlandsche Bank [DNB]
Kansspelautoriteit
Bureau Financieel Toezicht
Belastingdienst
European Banking Authority [EBA]
European Securities and Markets Authority [ESMA]
European Insurance and Occupational Pensions Authority [EIOPA]
Basel Committee on Banking Supervision [BCBS]
International Association of Insurance Supervisors [IAIS]
Brancheorganisaties
Foreign Bankers Association [FBA]
Nederlandse Vereniging van Banken [NVB]
Holland Questor
Verbond van Verzekeraars
Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren [NVGTK]
Verenigde Betaal Instellingen Nederland [VBIN]
Nederlandse Orde van Advocaten [NOvA]
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie [KNB]
Koninlijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants [NBA]
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs [NVM]

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend