De Compliance Officer

Het tijdschrift De Compliance Officer is hét vakblad voor compliance officers en andere betrokkenen bij het complianceproces. In het tijdschrift wordt ingegaan op compliance-actualiteiten die relevant zijn voor de financiële sector. De Compliance Officer verschijnt drie keer per jaar.

Klik hier om De Compliance Officer thuis of op kantoor te ontvangen.

Lees hieronder de meest recente edities.

Gerelateerde informatie

Wet bestuur en toezicht geëvalueerd

Wet bestuur en toezicht geëvalueerd

De minister voor Rechtsbescherming heeft de evaluatieresultaten van de Wet bestuur en toezicht, welke op 1 januari 2013 is ingegaan, aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatieresultaten worden meegenomen in de stukken van het aanhangige wetsvoorstel van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en bij de voortgangsbrief van de minister van OC&W over de gelijke kansen van vrouwen op leidinggevende posities.

Leergang Compliance Officer 2018

Leergang Compliance Officer 2018

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Nationale Compliance Award uitgereikt aan VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur

Nationale Compliance Award uitgereikt aan VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur

Op vrijdag 19 januari 2018 heeft de VCO Kennistafel Gedrag en Cultuur de Nationale Compliance Award 2017 ontvangen uit handen van Eva Abbing, niet-stemmend secretaris van de jury van de Compliance Award-verkiezing.

Send this to a friend