< p>

DSI en AFM tekenen convenant over ESMA-richtsnoeren

31 juli 2017

De AFM en stichting DSI gaan samenwerken in het kader van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor beleggingsprofessionals, zoals vereist in de ESMA-richtsnoeren. DSI borgt dat professionals die het betreft en die per 2018 bij DSI gecertificeerd zijn, voldoen aan de ESMA-criteria. DSI en de AFM tekenden een samenwerkingsconvenant waarin de AFM de DSI-certificering ondersteunt.

“Vakbekwaamheid is noodzakelijk voor een goede dienstverlening en een zorgvuldige behandeling van klanten. We hopen met dit convenant bij te dragen aan een goede borging hiervan”, zegt Gert Luiting, hoofd Toezicht Lenen Sparen Retailbeleggen van de AFM. “Wij zijn zeer verheugd over de afspraken met de AFM”, aldus DSI-voorzitter Dirk Schoenmaker.

De AFM en DSI spreken in het convenant af dat DSI zal borgen dat DSI-gecertificeerde professionals die informeren of adviseren over beleggen, minimaal aan de eisen uit de ESMA-richtsnoeren voldoen. Wie vanaf 2018 DSI-gecertificeerd is en in het openbaar register van DSI is opgenomen, toont aan dat hij of zij beschikt over de vereiste passende kwalificatie en ervaring als bedoeld in de richtsnoeren van ESMA.

Deze richtsnoeren zijn per 3 januari 2018 van kracht en verplicht. Ondernemingen in de beleggingssector moeten zelf kunnen aantonen dat medewerkers voldoen aan de criteria. De AFM houdt hierop toezicht.

DSI bepaalt eindtermen voor kennis, vaardigheden en integriteit
DSI heeft een brede commissie ingesteld, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen uit de financiële sector, die eindtermen opstelt waaraan opleidingen en examens die gevolgd en afgelegd kunnen worden voor certificering moeten voldoen. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de DSI Accreditatiecommissie. In de eindtermen zal beschreven staan over welke kennis, vaardigheden en integriteitsaspecten gecertificeerden moeten beschikken om te voldoen aan de eisen als bedoeld in de ESMA-richtsnoeren.

Voor de retailsector laat DSI examens ontwikkelen. Voor de overige segmenten zal de DSI Accreditatiecommissie in de nabije toekomst ook op verzoek beoordelen of een opleiding of examen van derden voldoet aan de eindtermen. DSI werkt er hard aan de eindtermen voor derden zo spoedig mogelijk te bepalen.

De vakbekwaamheid voor medewerkers bij een beleggingsonderneming wordt hiermee anders ingericht dan de vakbekwaamheid van de reguliere adviseurs die conform het Wft/Bgfo hun diploma’s verkrijgen. De DSI registratie wordt ook meer uitgebreid, omdat in de registratie-eisen ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan integriteit.

DSI 2.0
In het licht van de ontwikkelingen rond de ESMA-richtsnoeren en ontwikkelingen in de beleggingssector legt DSI momenteel de laatste hand aan DSI 2.0: een volledige herinrichting van het registerbouwwerk.

Er zal een tool worden ontwikkeld waarmee het juiste eisenpakket per individuele medewerker kan worden vastgesteld – en daarmee welk DSI-register het beste bij de medewerker past. Ook zal DSI zich meer gaan richten op het ondersteunen van werkgevers bij het voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Daartoe zullen aanpassingen aan de systemen van DSI worden gedaan.

Bron: DSI.nl

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend