< p>

Privacy Statement docenten

Het Nederland Compliance Instituut (hierna: NCI) biedt compliance dienstverlening aan om compliance en integriteit binnen organisaties te versterken. Wij doen dit door:

 • het aanbieden van opleidingen;
 • het uitvoeren van en bemiddelen bij adviesopdrachten en detacheringen;
 • het uitvoeren van de functie van externe compliance officer;
 • het delen van actuele compliance kennis; en
 • recruitment.

Je bent als docent/spreker verbonden aan het NCI. Je geeft les of spreekt tijdens educatieve bijeenkomsten van het NCI. Onder educatieve bijeenkomsten verstaan wij opleidingen, themadagen, congressen en andere evenementen. Delen van jouw persoonsgegevens worden verwerkt om de deelnemers informatie te verstrekken over de sprekers tijdens de bijeenkomst, denk hierbij aan naam en werkervaring. Daarnaast worden jouw gegevens verwerkt ten behoeve van het uitbetalen van de door jou geleverde diensten.

Wij vinden het belangrijk dat er verantwoord wordt omgegaan met je persoonsgegevens en vertellen je graag met dit privacy statement wat wij met je gegevens doen.

 1. Welke persoonsgegevens worden gebruikt en waarom?
 • Naam (voornaam, roepnaam, achternaam)
 • Titels
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode, woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adres bedrijf
 • IBAN
 • Verkort CV
 • Webcambeelden en chatgeschiedenis (bij online classrooms. De beelden worden niet opgeslagen)

Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld het verwerken van een ingediende factuur, het plaatsen van beperkte docentinformatie op onze website.

 1. Welke beveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen?

Het NCI heeft verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van je persoonlijke informatie te waarborgen. We hebben technische, administratieve en fysieke procedures geïmplementeerd met als doel het beschermen van persoonlijke informatie tegen verlies of het verkeerde gebruik daarvan.

Gebruik van je gegevens door derden

Wij delen je gegevens alleen met externe serviceproviders die voor ons ondersteunende bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld leerportalen die onze opleidingen aanbieden aan klanten. Met deze partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten af en maken wij afspraken over de beveiliging van de gegevens. Verder delen wij je gegevens wanneer dat vereist is door wetgeving, verwacht wordt door overheidsinstanties of wanneer dit nodig is in het kader van registratie of certificering.

 1. Welke privacy rechten heb je en hoe kan je ze uitoefenen?

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken, heb je een aantal rechten die je kan uitoefenen om controle te krijgen over de persoonsgegevens die wij van je verwerken.

Specifiek heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Dit is je recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is je recht om je persoonsgegevens bij ons te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om ons te vragen minder gegevens van je te verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten die door ons worden genomen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking wanneer wij je gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Het recht om vergeten te worden wanneer wij bijvoorbeeld je gegevens niet meer nodig hebben.
 • Het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.
 • Het recht op duidelijke informatie.

Wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen of meer informatie willen hebben over hoe wij met je gegevens omgaan, dan kun je daarover contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@compliance-instituut.nl of te bellen naar 088 99 88 100.

Je kunt ook een brief sturen naar: Nederlands Compliance Instituut, Jan Leentvaarlaan 61-63, 3065 DC Rotterdam

 1. Hoe kom je in contact met het NCI met je vragen over Privacy?

Wij helpen je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door het NCI. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Maken wij gebruik van cookies?

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze websites te analyseren, zodat wij functionaliteiten daarop kunnen aanpassen en verbeteren. We hebben de IP-adressen voor Google geanonimiseerd en delen geen gegevens met Google. Ook gebruiken wij cookies van Facebook, Twitter en Google om sociale media integratie op onze websites mogelijk te maken.

Links naar externe websites en sociale media

De website van het NCI kan links naar externe websites en sociale media bevatten. Het NCI heeft geen controle over deze externe websites en wij moedigen je dan ook aan het privacy beleid van deze websites of sociale media te bekijken.

Send this to a friend