< p>

DSI Integriteitsprogramma’s

Welkom bij de DSI Integriteitsprogramma’s. Met de DSI Integriteitsprogramma’s willen we jou, als medewerker binnen de financiële dienstverlening, handvatten geven voor integer handelen bij je dagelijkse werkzaamheden. Dit willen we bereiken door je via online programma’s en  workshops bewust te maken van de bijzondere relatie die je onderhoudt met je klant. De klant vertrouwt er immers op dat jij als expert handelt op een zorgvuldige, uitlegbare en standvastige wijze. De DSI Integriteitsprogramma’s zijn dan ook vooral bedoeld om je te helpen bij het zorgvuldig afwegen van belangen en omgaan met regels.

Belangrijk: je moet een integriteitsprogramma doorlopen voor een registratie bij DSI.

De DSI Integriteitsprogramma’s zijn met zorg samengesteld door het Nederlands Compliance Instituut, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en onder leiding van de DSI Adviescommissie. De online programma’s en de workshops zijn geaccrediteerd door het DSI.

Hieronder staan de beschikbare DSI Integriteitsprogramma’s. Klik voor meer informatie op een programma.

Adviseren Beleggen Retail Beleggingsanalist
Informeren Beleggen Retail Effectenhandelaar
Adviseren Beleggen Institutioneel Treasury Handelaar
Informeren Beleggen Institutioneel Treasury Adviseur
Register Integriteit DSI Integrity Program Institutional
DSI Integrity Program Retail

          

Tijdens de opleiding word je vanuit een historisch perspectief meegenomen naar de ontwikkelingen van vandaag en de nabije toekomst. Hierdoor raak je bekend met de ontwikkelingen op het gebied van de financiële markten, wet- en regelgeving en het toezicht. Verder begrijp je dat integriteit inhoudt dat van jou verwacht wordt dat je zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelt.

Integer handelen leer je door je te verplaatsen in verschillende posities – in de positie van jouw organisatie, je eigen positie en de positie van de klant –  en vanuit die perspectieven te kijken naar lastige kwesties uit de dagelijkse praktijk, zoals ethische dilemma’s.

Het online programma geeft jou als deelnemer basiskennis van verschillende aspecten op het gebied van ethiek, integriteit, gedrag en cultuur. Na het doorlopen van het online programma zal de inhoud nog een jaar voor jou beschikbaar blijven als naslagwerk. Zo kan je op een later tijdstip nog kijken hoe het ook alweer zat. Het online programma wordt afgesloten met een kennistoets.

Voor adviseurs gelden aanvullende vereisten vanuit ESMA/DSI. Voor hen wordt het online programma daarom gevolgd door een workshop. Ook de workshop wordt afgesloten met een toets. Beide toetsen moeten een positief resultaat hebben en het gemiddelde van beide toetsen wordt het eindcijfer.

Als je de module succesvol hebt afgerond ontvang je een certificaat. Het Nederlands Compliance Instituut communiceert de geslaagden van iedere module aan DSI, zodat DSI dit kan verwerken in haar registers.

De workshop ‘Integriteit en kritische oordeelsvorming’ wordt verzorgd door Nyenrode Business Universiteit en zal jou als deelnemer, aan de hand van concrete en herkenbare casuïstiek, verder wegwijs maken op het vlak van ethiek en integriteit.

Voor adviseurs binnen retail en institutionele dienstverlening zijn de aanvullende workshops verplicht. Zonder het volgen van een workshop kan je niet geregistreerd worden. Er zijn aparte workshops voor retail advisering en institutionele advisering. De workshops zijn op verschillende locaties van Van der Valk in Nederland. Je kunt je direct bij de aanmelding voor het online DSI Integriteitsprogramma inschrijven voor een workshop bij jou in de buurt.

Als er meerdere collega’s tegelijkertijd de workshop moeten volgen dan is een incompanysessie misschien een goede praktische uitkomst. Voor het inplannen van een incompany workshop kun je contact opnemen met het Nederlands Compliance Instituut via 088-99 88 100 of info@compliance-instituut.nl.

Er gelden geen diplomavereisten voor het doorlopen van het DSI Integriteitsprogramma. Het opleidingsniveau voor het online gedeelte van het programma is gesteld op MBO+.

Voor adviseurs wordt het online programma gevolgd door een workshop op HBO-niveau die verzorgd wordt door Nyenrode Business Universiteit. Het aantal workshops is beperkt. Vergeet daarom niet een workshop in te plannen, anders zit de door jou gewenste sessie misschien vol.

Tijdens de opleiding word je vanuit een historisch perspectief meegenomen naar de ontwikkelingen van vandaag en de nabije toekomst. Hierdoor raak je bekend met de ontwikkelingen op het gebied van de financiële markten, wet- en regelgeving en het toezicht. Verder begrijp je dat integriteit inhoudt dat van jou verwacht wordt dat je zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig handelt.

Integer handelen leer je door je te verplaatsen in verschillende posities – in de positie van jouw organisatie, je eigen positie en de positie van de klant –  en vanuit die perspectieven te kijken naar lastige kwesties uit de dagelijkse praktijk, zoals ethische dilemma’s.

Het online programma geeft jou als deelnemer basiskennis van verschillende aspecten op het gebied van ethiek, integriteit, gedrag en cultuur. Na het doorlopen van het online programma zal de inhoud nog een jaar voor jou beschikbaar blijven als naslagwerk. Zo kan je op een later tijdstip nog kijken hoe het ook alweer zat. Het online programma wordt afgesloten met een kennistoets.

Voor adviseurs gelden aanvullende vereisten vanuit ESMA/DSI. Voor hen wordt het online programma daarom gevolgd door een workshop. Ook de workshop wordt afgesloten met een toets. Beide toetsen moeten een positief resultaat hebben en het gemiddelde van beide toetsen wordt het eindcijfer.

Als je de module succesvol hebt afgerond ontvang je een certificaat. Het Nederlands Compliance Instituut communiceert de geslaagden van iedere module aan DSI, zodat DSI dit kan verwerken in haar registers.

Informeren DSI/ESMA Retail – Integriteitsmodule € 225,–
Informeren DSI/ESMA Institutioneel – Integriteitsmodule € 225,–
Adviseren DSI/ESMA Retail – Integriteitsmodule en Workshop ‘Integriteit en kritische oordeelsvorming’ € 745,–
Adviseren DSI/ESMA Institutioneel – Integriteitsmodule en Workshop ‘Integriteit en kritische oordeelsvorming’ € 745,–
Overige registers DSI/ESMA Retail – Integriteitsmodule € 225,–

Belangrijk!

Dit integriteitsprogramma vormt een belangrijk onderdeel voor de toelating tot het register van DSI. Het doorlopen van het programma is een individueel traject dat ervoor zorgt dat medewerkers binnen de financiële sector een gelijk begrip hebben van integriteit en ethiek binnen de sector. Het is daarom belangrijk dat medewerkers vanuit de financiële sector zelf dit opleidingstraject doorlopen. Indien komt vast te staan dat de kandidaat het leertraject niet zelfstandig heeft doorlopen dan kan dit directe gevolgen hebben voor de registratie bij DSI.

Tijdens de opleiding zijn er twee examenmomenten:

  • Examen integriteitsmodule
  • Examen workshop

In het examenreglement vindt u meer informatie over de examinering.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Send this to a friend