< p>

Willemsen, Mw. Y.E.M. (Yvonne)

08 januari 2018

Mw. Y.E.M. Willemsen (Yvonne) is Hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Vanuit deze hoedanigheid is ze nauw betrokken bij vraagstukken rondom de beheersing van financieel-economische criminaliteit in het bankwezen en neemt zij in diverse private en publieke gremia deel aan werkzaamheden en overleggen daaromtrent, ter behartiging van de belangen van het bankwezen.

Send this to a friend