< p>

Schermer, mr. dr. B.W. (Bart)

07 juni 2017

Bart is een toonaangevend expert in Nederland op het gebied van ICT recht. Hij adviseert multinationals en overheden over vraagstukken op het gebied van privacy, cybercrime en ISP-aansprakelijkheid. Bart is gepromoveerd op een onderzoek naar de privacy rechtelijke aspecten van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de opsporing.
Bart is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden bij de vakgroep eLaw@Leiden en fellow aan het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappen. Hij is lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (Commissie Mensenrechten) en lid van het Kenniscentrum Cybercrime van het Hof Den Haag. Bart publiceert regelmatig in nationale en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften.

Send this to a friend