< p>

Teubner, Mr. A.M.M. (Annick)

25 augustus 2016

Annick Teubner werkt sinds November 2007 als coördinator Governance van De Nederlandsche Bank. In deze hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van toezichtbeleid en middelen op governance, beloningen en integriteit. Een andere rol van de afdeling Governance is de ontwikkeling en implementatie van (inter)nationale regelgeving.

Annick is sinds juli 2014 voorzitter van de IAIS GovernanceWorking Group en lid van de EBA-werkgroep inzake governance en beloningen. Tevens is zij lid van een SSM werkgroep op het gebied van beloningen en van de FSB Compensation Monitoring Contact Group.

Voor november 2007 was Annick programma manager van de toenmalige NMa. Zij heeft economisch recht en Europees recht gestudeerd. Zij is auteur van verschillende artikelen over governance en een boek over Europees recht.