< p>

Hoorn van, J. (Jaco)

30 juli 2018

Jaco van Hoorn begon in 1980 zijn loopbaan als politieagent bij de rijkspolitie. Hij is sinds 2013 plv. politiechef bij eenheid Zeeland-West-Brabant. Daarvoor was hij  lid van de korpsleiding van de regiopolitie Hollands Midden.

Jaco van Hoorn publiceerde in de herfst van 2010 zijn boek “Sturen op vertrouwen – Goed leiding geven aan goed politiewerk”. Jaco van Hoorn houdt van zijn vak. ”Politiewerk is heel bijzonder werk. Er zijn voor mensen in crisis en nood en opkomen voor het recht. De politie staat waakzaam en dienstbaar voor de waarden van de rechtsstaat. De essentie van politiewerk komt tot uitdrukking op microniveau, in de betekenisvolle ontmoetingen tussen politiemens en burger. Dat wordt zichtbaar, niet in cijfers maar in verhalen over politiewerk.”