< p>

Verheij, Drs. S.F. (Suzanne)

27 juni 2016

Suzanne werkt sinds het voorjaar van 2012 als Compliance Officer voor De Nederlandsche Bank (DNB). Na haar studie Beleid- en Organisatiewetenschappen startte ze in 2005 als Rijkstrainee en beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar zij verschillende functies vervulde. Vanaf 2009 werkte Suzanne als beleidsmedewerker bij het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Zij hield zich hier voornamelijk bezig met het geven van integriteitsadvies, het ontwikkelen van beleid en het verzorgen van workshops en congressen.
In 2012 maakte ze de overstap naar DNB. Haar verantwoordelijkheden omvatten thema’s als teamontwikkeling, beleidsontwikkeling en bewustwording op het gebied van integriteit waarbij aan zowel de rol van medewerkers als de rol van managers aandacht wordt besteed. In deze functie organiseerde zij onder andere een self-assesment integriteit voor managers en een perceptiemeting over integriteit binnen DNB.

Send this to a friend