< p>

Dijk van, drs. D. (Danny)

26 juni 2018

Danny van Dijk, senior Toezichthouder Gedrag en Cultuur, is 14 jaar werkzaam bij de AFM. Sinds april 2016 is hij werkzaam in het toen opgerichte team Gedrag & Cultuur. Dit team heeft als doelstelling om het werken aan gedrag en cultuur concreet te maken en de financiële sector daarmee te inspireren en te faciliteren. Dit doen ze door intensief samen te werken met de Universiteit Utrecht. Er worden themaonderzoeken uitgevoerd, waarvan de uitkomsten de bouwstenen vormen voor een gezonde organisatiecultuur. Voorbeelden hiervan zijn “leren van fouten”, “evenwichtige besluitvorming” en “rechtvaardig belonen en waarderen”. Daarnaast heeft Danny veel gedaan in het thema Klantbelang Centraal.

Send this to a friend