< p>

Betere bescherming voor klokkenluiders

14 maart 2019

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben op 12 maart 2019 een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels om klokkenluiders die inbreuken op het EU-recht melden, een hoge mate van bescherming te bieden. Het betreft inbreuken op diverse EU rechtsgebieden zoals de bestrijding van witwassen, gegevensbescherming, voedsel- en productveiligheid, milieubescherming etc.

De regels moeten kaders bieden zodat er in alle lidstaten veilige kanalen zijn om misstanden te melden. De Europese commissie heeft daarbij aangegeven dat medewerkers aangemoedigd moeten worden om misstanden eerst intern te melden, maar dat zij ook direct bij de bevoegde autoriteiten mogen melden wanneer daar aanleiding voor is. En ten slotte zien de regels op de bescherming van de melders, er mag geen sprake zijn van vergelding. In Nederland zijn deze uitgangspunten al geborgd in de Wet huis voor klokkenluiders die vanaf 1 juli 2016 van kracht is. Maar in de meeste lidstaten is hier nog geen wetgeving voor.

Bron: Europese Commissie

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

Hij komt, hij komt… de EU-toezichthouder AML/CTF

Hij komt, hij komt… de EU-toezichthouder AML/CTF

Onlangs hebben de Europese ministers van Financiën dan toch hun akkoord gegeven voor het komen tot een Europese aanpak van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De instemming voor de oprichting van een Europese toezichthouder is de afgelopen weken met gejuich ontvangen. Tegelijk moeten we ons realiseren dat de grootste uitdaging, het inrichten van deze toezichthouder, nu begint.

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Op 19 oktober heeft de Pensioenfederatie een nieuw model voor een klokkenluidersregeling opgesteld. Ik heb het nieuwe model doorgenomen en deel in dit artikel mijn bevindingen. Het model is een overzichtelijke regeling geworden en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet huis voor klokkenluiders. Wanneer je het model wilt aanpassen naar de situatie van je pensioenfonds, dan adviseer ik om onderstaande aandachtspunten mee te nemen in de overwegingen.

Huis voor Klokkenluiders doet onderzoek naar integriteitsbeleid en complianceprogramma’s

Huis voor Klokkenluiders doet onderzoek naar integriteitsbeleid en complianceprogramma’s

Het Huis voor Klokkenluiders is een onderzoek gestart naar het integriteitsbeleid en complianceprogramma’s bij organisaties. Zij wil graag meer inzicht krijgen in de manier waarop organisaties integriteit en compliance inrichten. Vanzelfsprekend gaat de aandacht van het Huis daarbij uit naar een veilig en effectief meldklimaat.

Send this to a friend