< p>

Betere bescherming voor klokkenluiders

14 maart 2019

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben op 12 maart 2019 een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels om klokkenluiders die inbreuken op het EU-recht melden, een hoge mate van bescherming te bieden. Het betreft inbreuken op diverse EU rechtsgebieden zoals de bestrijding van witwassen, gegevensbescherming, voedsel- en productveiligheid, milieubescherming etc.

De regels moeten kaders bieden zodat er in alle lidstaten veilige kanalen zijn om misstanden te melden. De Europese commissie heeft daarbij aangegeven dat medewerkers aangemoedigd moeten worden om misstanden eerst intern te melden, maar dat zij ook direct bij de bevoegde autoriteiten mogen melden wanneer daar aanleiding voor is. En ten slotte zien de regels op de bescherming van de melders, er mag geen sprake zijn van vergelding. In Nederland zijn deze uitgangspunten al geborgd in de Wet huis voor klokkenluiders die vanaf 1 juli 2016 van kracht is. Maar in de meeste lidstaten is hier nog geen wetgeving voor.

Bron: Europese Commissie

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Send this to a friend