< p>

Zorginstellingen zijn nu verplicht om een pre-employmentscreening uit te voeren

09 februari 2016

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle zorginstellingen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om voor nieuwe medewerkers een pre-employmentscreening uit te voeren. Dit wordt de vergewisplicht genoemd. De vergewisplicht moet voorkomen dat zorgverleners die een gevaar zouden vormen voor cliënten, aan de slag gaan in de zorgsector. Om aan de vergewisplicht te kunnen voldoen is het raadzaam om referenties op te vragen, controle op diploma’s en CV-check uit te voeren. Daarnaast kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:

Zorginstellingen die langdurige zorg verlenen (Wlz-zorg) en instellingen die intramurale geestelijke gezondheidszorg (waar cliënten blijven overnachten) aanbieden, hebben een aanvullende verplichting. Zij zijn verplicht om een VOG aan te vragen voor nieuwe medewerkers die beroepsmatig met de cliënten te maken hebben.

Bronnen: IGZ en Rijksoverheid.

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend