< p>

Wordt de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht?

22 juni 2020

Wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen een wettelijk plicht? Als het aan Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema  (GroenLinks) ligt wel. Hij diende op 12 maart jl. een wetsvoorstel in die iedere werknemer in Nederland het recht geeft op toegang tot een vertrouwenspersoon. Bovendien verruimt het de mogelijkheid van een vertrouwenspersonen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie ten aanzien van ongewenste omgangsvormen. Althans, deze mogelijkheid wordt verankerd in de wet. Verder ziet het wetsvoorstel op de benoeming van de vertrouwenspersoon: de ondernemingsraad (indien aanwezig) zal moeten instemmen met de keuze en positionering van de vertrouwenspersoon. Tot slot beoogt de initiatiefwet vertrouwenspersonen betere bescherming te bieden door middel van een wettelijke (ontslag)bescherming. Dit versterkt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Het voorstel ziet nadrukkelijk alleen op de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, en dus niet op integriteit. Dat is ook meteen een zwakte van het voorstel. Zo concludeert ook het Huis voor Klokkenluiders in haar reactie op de consultatie (die inmiddels gesloten is):

“Ongewenste omgangsvormen betreffen een specifieke vorm van integriteitsschendingen, waardoor het beleid ten aanzien van omgangsvormen onderdeel uitmaakt van het integriteitsbeleid van een organisatie. […] Het maken van een onderscheid gaat ten koste van de samenhang in de aanpak van sociale en zakelijke integriteitsschendingen. Dit kan bovendien een drempel vormen voor de werknemer om te melden, zeker omdat het onderscheid in sommige situaties moeilijk te maken is.”

De initiatiefwet zal later dit jaar worden besproken in de Tweede Kamer. Wordt vervolgd…

Bron: Overheid.nl

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Dat is schrikken! 

Dat is schrikken! 

De wereld draait door. Ook al concentreer jij je gedurende een tijdje op slechts één of enkele onderwerpen, de ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Ook buiten jouw tijdelijk beperkte scope. Dan is het soms nog wel eens schrikken: wat heb ik allemaal gemist op het gebied van compliance en integriteit? En hoe zorg ik er nu voor dat ik in korte tijd weer up-to-date ben? 

Update Compliance 2020 (reeds volgeboekt)

Update Compliance 2020 (reeds volgeboekt)

Samen met vakgenoten inzicht krijgen in actuele compliance ontwikkelingen?

Op 1 en 2 oktober organiseren we opnieuw de Update Compliance.

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

In het najaar van 2019 berichtten wij over de publicatie van de Europese ‘klokkenluidersrichtlijn’ (hierna: de richtlijn). De lidstaten hebben tot 17 december 2021 de tijd om deze richtlijn te implementeren. Hoewel Nederland met de Wet Huis voor Klokkenluiders voorop loopt wat de bescherming van klokkenluiders betreft, noopt de richtlijn ook in Nederland tot aanpassingen van de huidige wetgeving.

Send this to a friend