< p>

Wordt de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht?

22 juni 2020

Wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen een wettelijk plicht? Als het aan Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema  (GroenLinks) ligt wel. Hij diende op 12 maart jl. een wetsvoorstel in die iedere werknemer in Nederland het recht geeft op toegang tot een vertrouwenspersoon. Bovendien verruimt het de mogelijkheid van een vertrouwenspersonen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie ten aanzien van ongewenste omgangsvormen. Althans, deze mogelijkheid wordt verankerd in de wet. Verder ziet het wetsvoorstel op de benoeming van de vertrouwenspersoon: de ondernemingsraad (indien aanwezig) zal moeten instemmen met de keuze en positionering van de vertrouwenspersoon. Tot slot beoogt de initiatiefwet vertrouwenspersonen betere bescherming te bieden door middel van een wettelijke (ontslag)bescherming. Dit versterkt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Het voorstel ziet nadrukkelijk alleen op de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, en dus niet op integriteit. Dat is ook meteen een zwakte van het voorstel. Zo concludeert ook het Huis voor Klokkenluiders in haar reactie op de consultatie (die inmiddels gesloten is):

“Ongewenste omgangsvormen betreffen een specifieke vorm van integriteitsschendingen, waardoor het beleid ten aanzien van omgangsvormen onderdeel uitmaakt van het integriteitsbeleid van een organisatie. […] Het maken van een onderscheid gaat ten koste van de samenhang in de aanpak van sociale en zakelijke integriteitsschendingen. Dit kan bovendien een drempel vormen voor de werknemer om te melden, zeker omdat het onderscheid in sommige situaties moeilijk te maken is.”

De initiatiefwet zal later dit jaar worden besproken in de Tweede Kamer. Wordt vervolgd…

Bron: Overheid.nl

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

Stap in de helikopter of de duikboot

Stap in de helikopter of de duikboot

Je kunt uit een boekje goed de basis leren. Welke begrippen en concepten heb je nodig om te kunnen functioneren in de praktijk? Het levert je de basis. Maar zoals iedereen wel weet: de praktijk leert je pas hoe je deze opgedane kennis kunt toepassen. In de praktijk kom je problemen en uitdagingen tegen die niet letterlijk in het boek staan beschreven. Je wordt uitgedaagd om met alles wat je in je mars hebt iets op te lossen en om te gaan met niet-ideale omstandigheden. In de praktijk word je pas echt een compliance officer.

Wat is het goede om te doen?

Wat is het goede om te doen?

Deze tijden vormen een enorm interessante periode in termen van compliance. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich ook daadwerkelijk aan de regels houden? Is dreigen met handhaving, boetes en aantekeningen op je strafblad voldoende? Of moeten we een slag dieper? Dit zijn precies de vragen die ondernemingen zich tegenwoordig ook in toenemende mate stellen. Hoe kunnen we de risico’s, die nu eenmaal verbonden zijn aan het voeren van een bedrijf, zo goed mogelijk beheersen en welke rol heb je hier als compliance officer in?

Wat we kunnen leren van het laatste onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders

Wat we kunnen leren van het laatste onderzoeksrapport van het Huis voor Klokkenluiders

In december publiceerde het Huis voor Klokkenluiders haar laatste onderzoeksrapport. Ditmaal deed het Huis onderzoek naar onrechtmatig besteden van overheidsgeld. In deze blog licht ik kort het onderzoek toe en bespreek ik een aantal punten uit het onderzoeksrapport, waar organisaties die de meldregeling willen inrichten of evalueren rekening mee kunnen houden.

Send this to a friend