< p>

Wordt de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht?

22 juni 2020

Wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen een wettelijk plicht? Als het aan Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema  (GroenLinks) ligt wel. Hij diende op 12 maart jl. een wetsvoorstel in die iedere werknemer in Nederland het recht geeft op toegang tot een vertrouwenspersoon. Bovendien verruimt het de mogelijkheid van een vertrouwenspersonen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie ten aanzien van ongewenste omgangsvormen. Althans, deze mogelijkheid wordt verankerd in de wet. Verder ziet het wetsvoorstel op de benoeming van de vertrouwenspersoon: de ondernemingsraad (indien aanwezig) zal moeten instemmen met de keuze en positionering van de vertrouwenspersoon. Tot slot beoogt de initiatiefwet vertrouwenspersonen betere bescherming te bieden door middel van een wettelijke (ontslag)bescherming. Dit versterkt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Het voorstel ziet nadrukkelijk alleen op de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, en dus niet op integriteit. Dat is ook meteen een zwakte van het voorstel. Zo concludeert ook het Huis voor Klokkenluiders in haar reactie op de consultatie (die inmiddels gesloten is):

“Ongewenste omgangsvormen betreffen een specifieke vorm van integriteitsschendingen, waardoor het beleid ten aanzien van omgangsvormen onderdeel uitmaakt van het integriteitsbeleid van een organisatie. […] Het maken van een onderscheid gaat ten koste van de samenhang in de aanpak van sociale en zakelijke integriteitsschendingen. Dit kan bovendien een drempel vormen voor de werknemer om te melden, zeker omdat het onderscheid in sommige situaties moeilijk te maken is.”

De initiatiefwet zal later dit jaar worden besproken in de Tweede Kamer. Wordt vervolgd…

Bron: Overheid.nl

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

Betere bescherming van klokkenluiders onder nieuwe klokkenluidersrichtlijn

In het najaar van 2019 berichtten wij over de publicatie van de Europese ‘klokkenluidersrichtlijn’ (hierna: de richtlijn). De lidstaten hebben tot 17 december 2021 de tijd om deze richtlijn te implementeren. Hoewel Nederland met de Wet Huis voor Klokkenluiders voorop loopt wat de bescherming van klokkenluiders betreft, noopt de richtlijn ook in Nederland tot aanpassingen van de huidige wetgeving.

Compliance is nu even niet meer nodig

Compliance is nu even niet meer nodig

Je zou het misschien niet zo zeggen, maar het zijn barre en onzekere tijden. Als je naar buiten kijkt zie je geen kapotgeschoten huizen, tenminste, als je dit stuk in Nederland leest. Je ziet ook geen drommen mensen protesteren tegen een dictator die met harde hand de coronacrisis aangrijpt om politieke tegenstanders de mond te snoeren. Hier hebben we oppositieleden die al roeptoeterend 1,5 miljoen verkeerde mondkapjes regelen. Het lijkt dus allemaal vredig, maar het zou zo maar eens stilte voor de storm kunnen zijn.

Compliance: Vertrouwen organiseren in een groeiende organisatie

Compliance: Vertrouwen organiseren in een groeiende organisatie

Compliance kan in meer of mindere mate volwassen zijn georganiseerd. In een kleine onderneming kent iedereen elkaar en staan betrokken medewerkers en andere stakeholders vaak erg intensief met elkaar in contact. Hoe anders is dat met een grotere organisatie, waar het simpelweg niet meer mogelijk en wenselijk is om iedereen met iedereen intensief in contact te brengen? Hoe organiseren we dat onderlinge vertrouwen dan?

Send this to a friend