< p>

WODC-onderzoek naar cybercrime en witwassen

16 januari 2017

Recent heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentiecentrum (WODC) de resultaten van het onderzoek naar cybercrime en witwassen gepubliceerd. De aanleiding voor dit onderzoek was dat er, in vergelijking met het witwassen van geld dat afkomstig is uit cashgerelateerde delicten, weinig bekend is over het witwassen van geld dat afkomstig is uit cybercrime.

De centrale vraag van dit onderzoek luidde: Op welke wijze en door welke actoren wordt geld verkregen uit banking malware en ransomware (al dan niet digitaal) witgewassen?

Voor de beantwoording van de centrale vraag zijn zes deelvragen geformuleerd, te weten:

  1. Wat wordt verstaan onder het witwassen van door banking malware en ransomware verkregen geld en hoe wordt witwassen juridisch gekwalificeerd?
  2. Wat zijn digitale betalingsmiddelen, in het bijzonder virtuele valuta zoals bitcoin, en hoe werken deze digitale betalingsmiddelen?
  3. Op welke wijze en door welke actoren wordt geld witgewassen dat:
    • door middel van banking malware wordt verkregen?
    • door middel van ransomware wordt verkregen?
  4. Welke informatie over de modus operandi van actoren, die betrokken zijn het bij het witwassen van geld dat verkregen wordt uit banking malware en ransomware, is beschikbaar op het dark web?
  5. Welke rol spelen digitale betalingsmiddelen, in het bijzonder virtuele valuta zoals bitcoin, bij het witwassen van geld dat wordt verkregen uit banking malware en ransomware?

Bron: WODC

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend