< p>

WODC-onderzoek naar cybercrime en witwassen

16 januari 2017

Recent heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentiecentrum (WODC) de resultaten van het onderzoek naar cybercrime en witwassen gepubliceerd. De aanleiding voor dit onderzoek was dat er, in vergelijking met het witwassen van geld dat afkomstig is uit cashgerelateerde delicten, weinig bekend is over het witwassen van geld dat afkomstig is uit cybercrime.

De centrale vraag van dit onderzoek luidde: Op welke wijze en door welke actoren wordt geld verkregen uit banking malware en ransomware (al dan niet digitaal) witgewassen?

Voor de beantwoording van de centrale vraag zijn zes deelvragen geformuleerd, te weten:

  1. Wat wordt verstaan onder het witwassen van door banking malware en ransomware verkregen geld en hoe wordt witwassen juridisch gekwalificeerd?
  2. Wat zijn digitale betalingsmiddelen, in het bijzonder virtuele valuta zoals bitcoin, en hoe werken deze digitale betalingsmiddelen?
  3. Op welke wijze en door welke actoren wordt geld witgewassen dat:
    • door middel van banking malware wordt verkregen?
    • door middel van ransomware wordt verkregen?
  4. Welke informatie over de modus operandi van actoren, die betrokken zijn het bij het witwassen van geld dat verkregen wordt uit banking malware en ransomware, is beschikbaar op het dark web?
  5. Welke rol spelen digitale betalingsmiddelen, in het bijzonder virtuele valuta zoals bitcoin, bij het witwassen van geld dat wordt verkregen uit banking malware en ransomware?

Bron: WODC

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend