< p>

Witwasrisico’s acceptgirokaarten

13 november 2014

Onderzoek wijst uit dat ook betalingen met acceptgirokaarten vatbaar zijn voor witwassen. De afgelopen periode constateerde DNB een toename in het aantal money transfer-ondernemingen dat zich bezighoudt met het betalen van acceptgirokaarten en andere binnenlandse betaalopdrachten voor klanten.

Deze betaalopdrachten zijn vaak bedoeld voor kleine betalingen, zoals bijvoorbeeld de energierekening en lijken in eerste instantie maar beperkt vatbaar voor witwassen. Echter de transactieanalyses die door DNB zijn uitgevoerd, wijzen uit dat money transfer-ondernemingen inmiddels ook grote, samengestelde betaalopdrachten uitvoeren, waardoor de witwasrisico’s aanzienlijk zijn. DNB heeft bijvoorbeeld grote binnenlandse money transfers waargenomen (tienduizenden euro’s) die werden voorafgegaan door grote wisseltransacties zonder duidelijk doel.

DNB vestigt de aandacht op ongebruikelijke c.q. verdachte binnenlandse betalingen. Daarbij wijst DNB de betaalinstellingen op hun verplichtingen op grond van onder andere de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.
Onderzoeken van DNB wijzen uit dat de money transfer-ondernemingen onvoldoende onderzoek doen naar de herkomst van de gelden en de aard en het doel van de transacties.

Naar aanleiding van de resultaten van de transactieanalyses heeft DNB inmiddels onderzoeken uitgevoerd bij verschillende betaalinstellingen en waar nodig formele maatregelen opgelegd.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend