< p>

Witwasrisico’s acceptgirokaarten

13 november 2014

Onderzoek wijst uit dat ook betalingen met acceptgirokaarten vatbaar zijn voor witwassen. De afgelopen periode constateerde DNB een toename in het aantal money transfer-ondernemingen dat zich bezighoudt met het betalen van acceptgirokaarten en andere binnenlandse betaalopdrachten voor klanten.

Deze betaalopdrachten zijn vaak bedoeld voor kleine betalingen, zoals bijvoorbeeld de energierekening en lijken in eerste instantie maar beperkt vatbaar voor witwassen. Echter de transactieanalyses die door DNB zijn uitgevoerd, wijzen uit dat money transfer-ondernemingen inmiddels ook grote, samengestelde betaalopdrachten uitvoeren, waardoor de witwasrisico’s aanzienlijk zijn. DNB heeft bijvoorbeeld grote binnenlandse money transfers waargenomen (tienduizenden euro’s) die werden voorafgegaan door grote wisseltransacties zonder duidelijk doel.

DNB vestigt de aandacht op ongebruikelijke c.q. verdachte binnenlandse betalingen. Daarbij wijst DNB de betaalinstellingen op hun verplichtingen op grond van onder andere de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.
Onderzoeken van DNB wijzen uit dat de money transfer-ondernemingen onvoldoende onderzoek doen naar de herkomst van de gelden en de aard en het doel van de transacties.

Naar aanleiding van de resultaten van de transactieanalyses heeft DNB inmiddels onderzoeken uitgevoerd bij verschillende betaalinstellingen en waar nodig formele maatregelen opgelegd.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend