< p>

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in werking per 7 februari 2015

07 februari 2015

Het voorstel voor de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is op 27 januari 2015 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt op 7 februari 2015 officieel in werking.

In de wet zijn regels opgenomen over het beloningsbeleid van ondernemingen in de financiële sector. Zo moet elke onderneming beschikken over een beheerst beloningsbeleid en mogen bonussen in beginsel niet hoger zijn dan 20% van de vaste beloning. Voor personen die al werkzaam waren voor 1 januari 2015 is overgangsrecht opgenomen in de wet. Voor hen zal vanaf 1 januari 2016 het bonusplafond gelden. Voor personen die na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden, geldt het bonusplafond van 20% wel meteen.

Beperking vertrekvergoedingen
Ook vertrekvergoedingen worden beperkt. Zo kan een vertrekvergoeding niet meer worden uitgekeerd wanneer iemand zelf vertrekt bij een onderneming of wanneer die persoon ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voor zogenaamde beleidsbepalers wordt de vertrekvergoeding beperkt op maximaal 1 jaarsalaris.

Vertrouwensherstel in de financiële sector
Het kabinet streeft naar een gezonde en betrouwbare financiële sector. Perverse prikkels, zoals hoge beloningen en bonussen, worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. Het nieuwe beloningsbeleid maakt deel uit van een groter geheel van uitbreidingen en aanscherpingen van regelgeving en toezicht naar aanleiding van de financiële crisis. Dit pakket aan maatregelen is er op gericht om bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector.

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Send this to a friend