< p>

Waarom nu eigenlijk alleen een week van integriteit?

03 december 2018

Van 1 tot en met 9 december 2018 organiseert de International Chamber of Commerce (ICC) wederom de ‘Week van de Integriteit’. Het doel van deze week is het bevorderen van bewustwording:

“Tijdens de Week slaan partijen de handen ineen om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doen mee door in de Week van de Integriteit eigen initiatieven te ontplooien. Zo laten we zien dat integriteit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal.”

Als Nederlands Compliance Instituut sluiten we ons van harte aan bij dit doel. Immers, het versterken van integriteit van organisaties is onze ambitie. Maar waarom hebben we nu een speciale week nodig om integer gedrag te bevorderen?

Corruptierisico
Eén van de uitdagingen waar mensen dagelijks in organisaties mee geconfronteerd worden is corrupt gedrag. Voorbeelden zijn er te over. Naast de facilitation payments, die overduidelijk vallen onder de noemer van corruptie, zijn er ook minder duidelijke situaties voorstelbaar. Zaken als giften om bepaalde besluiten te bevorderen of juist te verhinderen, nevenfuncties waarin de belangen conflicteren met de belangen van de primaire functie, ook in Nederland komen dit soort gevallen in ruime mate voor. Dit is voor DNB al reden geweest om een aantal good practices te publiceren om corruptie aan te pakken.

Dat corruptie wereldwijd een groot probleem is, mag intussen wel bekend worden verondersteld. In het bevechten van corruptie nemen voorlichting over het risico en passende beheersmaatregelen een belangrijke plaats in. Dit was voor de ICC reden om tijdens de Week van de Integriteit 2017 het ICC Business Integrity Copendium online gratis ter beschikking te stellen.

De hierboven beschreven documenten zijn beide zeer goed bruikbaar als u zelf aan de slag wilt gaan met het in kaart brengen van het corruptierisico en eventueel met het nemen van aanvullende maatregelen.

Het hele jaar door relevant
Maar deze maatregelen zijn niet alleen gedurende één week relevant. Immers, de risico’s loop je als organisatie 24/7 het hele jaar door! Wat dat betreft zou iedere week van het jaar ‘week van de integriteit’ moeten zijn! Een forse ambitie natuurlijk, want wanneer moeten we dan bijvoorbeeld de ‘week van de diversiteit’ of de ‘week van de opvoeding’ nog plannen? Desondanks hierbij een oproep aan alle compliance officers: Maak van integriteit niet een eenmalige actie, maar zorg dat dit thema voortdurend op het netvlies staat van de organisatie en de medewerkers. Dat kan op verschillende manieren worden aangepakt.

Inzicht in gedrag
Het is voor de compliance officer van belang inzicht te hebben in mogelijkheden om gedrag van mensen te beïnvloeden. Natuurlijk is dit een primaire management taak, maar als belangrijke adviseur van de eerste lijn is dit inzicht voor compliance ook cruciaal. Immers, hoe wil je kunnen adviseren over bijvoorbeeld effectieve beheersmaatregelen als je het inzicht in de mogelijkheden niet hebt?

Daarom gaat er in de verschillende opleidingen, leergangen en presentaties ruime aandacht naar het inrichten van een compliance awareness programma. Een programma waarmee we het bewustzijn van mensen in de organisatie ten aanzien van integriteitsrisico’s hopen te vergroten. Het doel hiervan is natuurlijk dat deze mensen op basis van dit bewustzijn hun gedrag aanpassen. Of op zijn minst gaan nadenken over hun gedragspatronen en de uitdagingen die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen.

Als het organiseren van de ‘Week van de Integriteit’ een impuls kan geven aan het nadenken over het in kaart brengen van dit soort risico’s in de eigen organisatie en het eigen gedrag en het gedrag van anderen, dan is dat natuurlijk een mooi initiatief om te ondersteunen. Vandaar dat we dat als partner van deze week ook van harte doen.

Heeft u het op orde?
Heeft u uw integriteitsrisico’s als organisatie goed in beeld, bijvoorbeeld op het vlak van corruptie in uw SIRA? Zijn de bijpassende beheersmaatregelen effectief, zodat de netto risico’s binnen uw risk appetite vallen? Mocht u dit soort vragen niet direct naar tevredenheid en met voldoende zekerheid kunnen beantwoorden, dan komen we graag met u in contact. Wellicht kunnen we u van dienst zijn.

Eric Schuiling
Manager Advies & Detachering

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Eric Schuiling

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Laat me toch met mijn vak bezig zijn!

Laat me toch met mijn vak bezig zijn!

Ik ken een aantal echte ondernemers. Hart voor de zaak, altijd bezig met de ‘next step’ van hun onderneming. Niet al te veel praten, maar vooral doen en aanpakken. Pragmatische doorzetters. Eén van deze doorzetters werd laatst geconfronteerd met aanvullende wet- en regelgeving.

De rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ en ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ zijn prima te combineren

De rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ en ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ zijn prima te combineren

In deze serie blogs schrijf ik over misverstanden die er bestaan over de rol van vertrouwenspersoon. In deze editie behandel ik het misverstand dat de rollen van ‘vertrouwenspersoon integriteit’ (VPI) en de ‘vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ (VPO) beter niet gecombineerd kunnen worden.

Send this to a friend