< p>

Vrijstellingsregeling prospectusplicht wijzigt per 1 oktober

02 oktober 2017

De vrijstellingsregeling van de prospectusplicht wijzigt per 1 oktober 2017. De vrijstelling wordt verhoogd naar € 5 miljoen. Aanbieders van effecten die gebruik maken van de vrijstelling moeten de aanbieding melden bij de AFM en de beleggers informeren over de aanbieding. De AFM heeft een format voor het informatiedocument aan beleggers beschikbaar gesteld op haar website.

Nieuwe voorwaarden
Ondernemingen moeten per 1 oktober 2017 aan nieuwe voorwaarden voldoen als zij gebruik willen maken van deze vrijstelling. Zo moeten aanbiedingen die onder deze vrijstelling worden gedaan voortaan vooraf worden gemeld bij de AFM. Ook zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers met gebruik van een informatiedocument. Dit helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Het informatiedocument moet gelijktijdig met de melding aan de AFM worden verstrekt. Daarnaast zijn ondernemingen verplicht om ook aanbiedingsdocumenten en reclamemateriaal aan de AFM te verstrekken. Meer informatie over de vrijstellingsregeling, het format voor het informatiedocument en een werkinstructie vindt u op de website.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend