< p>

Virtuele valuta binnen de reikwijdte van de Wwft: een eerste stap

07 januari 2019

Op 11 december 2018 publiceerde de Rijksoverheid een concept wetsvoorstel voor wijzigingen in de Wwft 2018 en de Wet toezicht trustkantoren 2018. Reden hiervoor zijn de wijzigingen die in de Vierde Anti-Witwasrichtlijn zijn doorgevoerd.

De meest opvallende verandering is de toevoeging van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees, die ook onder de Wwft zullen worden gebracht. Zij krijgen tevens een vergunningplicht. Voor zo’n 30 bedrijven die zich bezig houden met de genoemde diensten in de virtuele valuta wereld, heeft dit grote gevolgen. Zij zullen flink moeten investeren om aan de Wwft te kunnen voldoen.

Andere belangrijke veranderingen zijn maatregelen ten aanzien van hoog risicolanden en verbreding van de samenwerking tussen toezichthouders. Gedetailleerde informatie over de nieuwe wetsartikelen en de Memorie van Toelichting leest u hier.

Gerelateerde informatie

Toezicht vanuit Europa: van ESA naar EBA

Toezicht vanuit Europa: van ESA naar EBA

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht waarin de Europese Bankenautoriteit (EBA) het toezicht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering binnen het financieel stelsel volledig op zich neemt. Het kabinet heeft bij de Kamerbrief inzake informatievoorziening over nieuwe commissievoorstellen een rapport uitgebracht over dit voorstel. In dit stuk worden de belangrijkste punten uit het voorstel en de reactie van het kabinet hierop opgesomd.

Ins en outs Themamiddag Wwft

Ins en outs Themamiddag Wwft

Op 25 september 2018 heeft de Themamiddag Wwft plaatsgevonden, georganiseerd door het Nederlands Compliance Instituut. Naar aanleiding van de implementatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn is deze middag gebruikt om de ins en outs van de aangepaste Wwft te bespreken.

Nieuw gezicht: junior compliance officer Jasmijn Vis

Nieuw gezicht: junior compliance officer Jasmijn Vis

Jasmijn is per 1 juli 2018 in dienst bij NCI als junior compliance officer. Zij is de eerste die volgens het nieuwe inwerktraject werd ingewerkt en inmiddels is ze al volop aan de slag bij het focusteam CDD. Jasmijn deelt haar ervaringen van de afgelopen maanden in een blog.

Send this to a friend