< p>

Virtuele valuta binnen de reikwijdte van de Wwft: een eerste stap

07 januari 2019

Op 11 december 2018 publiceerde de Rijksoverheid een concept wetsvoorstel voor wijzigingen in de Wwft 2018 en de Wet toezicht trustkantoren 2018. Reden hiervoor zijn de wijzigingen die in de Vierde Anti-Witwasrichtlijn zijn doorgevoerd.

De meest opvallende verandering is de toevoeging van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees, die ook onder de Wwft zullen worden gebracht. Zij krijgen tevens een vergunningplicht. Voor zo’n 30 bedrijven die zich bezig houden met de genoemde diensten in de virtuele valuta wereld, heeft dit grote gevolgen. Zij zullen flink moeten investeren om aan de Wwft te kunnen voldoen.

Andere belangrijke veranderingen zijn maatregelen ten aanzien van hoog risicolanden en verbreding van de samenwerking tussen toezichthouders. Gedetailleerde informatie over de nieuwe wetsartikelen en de Memorie van Toelichting leest u hier.

Gerelateerde informatie

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ingediend bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ingediend bij de Tweede Kamer

Op 7 oktober heeft Wim-Jan Renkema van GroenLinks een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat beoogt om werkgevers te verplichten een vertrouwenspersoon te benoemen. De verplichting tot het benoemen van een vertrouwenspersoon ziet op het waarborgen van een veilige werkomgeving en in het bijzonder op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Recente ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding

Elke betrokkene bij de financiële sector is er inmiddels wel van doordrongen dat Customer Due Diligence (CDD) en Anti Money Laundering (AML) geen thema’s zijn van voorbijgaande aard. Ze zijn here to stay. De hier aan gerelateerde compliancerisico’s vergen een voortdurende aanpassing van beheersmaatregelen om in control te komen en te blijven. Immers, de praktijk van het witwassen is ook aan voortdurende verandering onderhevig. Is het ene gat gedicht, wordt er weer een andere creatieve manier gevonden om de criminele oorsprong van vermogen en middelen te verhullen.

Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?

Witwasbestrijding: Een nieuw blik open trekken of de blik opnieuw afstellen?

De financiële sector wordt de duimschroeven aangedraaid. Er zijn initiatieven gelanceerd om met een betere samenwerking tussen bijvoorbeeld publieke en private partijen dit effectiever en efficiënter aan te pakken. Al deze initiatieven en activiteiten kosten de sector handenvol geld en tijd. Wat ook kan worden gestoken in het stimuleren van een duurzame economie om maar eens wat te noemen. Moeten we blijven doorgaan op de ingeslagen weg?

Send this to a friend