< p>

Victim blaming

05 januari 2022

Met de groeiende aandacht voor ongewenst gedrag in alle mogelijke vormen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie en cybercriminaliteit, is er ook steeds meer aandacht voor ‘victim blaming’. Gelukkig maar. 

In ons werk als vertrouwenspersoon komen we regelmatig tegen dat een leidinggevende of collega niet goed reageert als een medewerker hem/haar in vertrouwen neemt over een situatie van ongewenst of niet integer gedrag. Vaak onbedoeld, bijvoorbeeld door onwetendheid, schrik over het verhaal of gevoel van onmacht leidt dit tot een negatieve reactie en beschuldigende vragen. Oftewel, victim blaming. Victim blaming betekent: het slachtoffer de schuld geven. 

Het is voor slachtoffers meestal een grote stap om met iemand over de gebeurtenis te spreken. Beschuldigende vragen en andere negatieve reacties maken de situatie voor het slachtoffer moeilijker en deze voelt zich vaak nog schuldiger over (het ontstaan van) de situatie.   

Een dergelijke reactie werkt dan juist escalerend op de situatie. Ook in werksituaties is het dan ook van groot belang om op een goede manier te reageren wanneer iemand je in vertrouwen neemt over een situatie van ongewenst gedrag of over niet integer gedrag. Door begrip te tonen en het onveilige gevoel te erkennen. Als leidinggevende in een organisatie wil je een sociaal veilige werkomgeving voor je medewerkers. Het is daarom belangrijk om te beseffen welke impact je eerste reactie kan hebben op de medewerker die slachtoffer is en daarmee het verdere verloop van de situatie. 

Door meer aandacht voor victim blaming worden mensen bewust gemaakt van het effect dat hun reactie kan hebben. Door een goede reactie kan een slachtoffer zich gehoord voelen en worden aangemoedigd om hulp te zoeken, terwijl een negatieve reactie tot gevolg heeft dat het slachtoffer zich nog vervelender voelt over de situatie. 

Wil je meer weten over victim blaming? In deze korte documentaire van Sunny Bergman komen slachtoffers van seksueel geweld aan het woord die naderhand ook te maken kregen met victim blaming. In de documentaire vertellen zij wat deze reacties bij hen teweeg hebben gebracht. 

Op de website www.watkanmijhelpen.nl staat ook beschreven hoe je juist op een helpende manier kan reageren als iemand je in vertrouwen neemt over een situatie van ongewenst gedrag. Op de website van slachtofferhulp staan vergelijkbare tips.  

Wil je meer weten over het bevorderen van een veilige werkomgeving in jouw organisatie? Wil je weten hoe de vertrouwenspersoon je hierbij kan helpen in jullie organisatie? Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op of kijk op deze pagina. 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Minister Ollongren rondt onderzoek naar benadeling Frits Veerman vanuit de overheid af

Minister Ollongren rondt onderzoek naar benadeling Frits Veerman vanuit de overheid af

Het eerdere onderzoek van het Huis van klokkenluiders naar de zaak van Frits Veerman betrof met name de rol van de werkgever en niet de rol van de overheid. Minister Ollongren heeft nu een onderzoek naar de rol van de overheid gedaan.

Update Wet bescherming klokkenluiders

Update Wet bescherming klokkenluiders

Op deze pagina houden we de actuele stand van zaken bij van het wetgevingstraject van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Gevolgen van het gewijzigd wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders

Gevolgen van het gewijzigd wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders

Sinds 1 juni 2021 ligt het wetsvoorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) bij de Tweede Kamer. Op 14 december heeft de minister na binnengekomen vragen en kritieken van de Kamer een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel. Hierdoor wijzigt het wetsvoorstel. De voorgestelde wijzigingen hebben gevolgen voor werkgevers die aan de Wbk moeten voldoen. In dit artikel licht ik de nieuwe wijzigingen toe.

Send this to a friend