< p>

Update: ‘Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism’

12 juni 2017

Het Basel Committee heeft haar guidances omtrent witwassen en terrorismefinanciering verbeterd. De revisies hebben betrekking op bijlage 2 (correspondent banking) en bijlage 4 (general guide to account opening) van ‘Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism’ en zijn in lijn met de best practices van de FATF.

Bron: Bank for International Settlements

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend