< p>

Update Corruption Perception Index

26 januari 2017

Recent heeft Transparancy Internationaal haar jaarlijkse Corruption Perception Index (CPI) gepubliceerd. De gepercipieerde corruptie is het laagst bij Denemarken, Nieuw-Zeeland en Finland, en het hoogst bij Somalie, Zuid-Sudan en Korea. Deze index wordt door veel (financiële) ondernemingen gebruikt als risico-indicator, maar daar zijn een aantal kanttekeningen bij te maken. Overigens is er geen land dat dicht bij een perfecte CPI-score uitkomt.

Bron: Transparancy Internationaal

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend