< p>

Update Common Reporting Standard

31 oktober 2016

Op 15 oktober is een nieuw besluit inzake Common Reporting Standard (CRS) in werking getreden. In dit besluit is bekend gemaakt met welke rechtsgebieden Nederland financiële gegevens gaat uitwisselen. In totaal gaat het hierbij om 48 landen voor zover het Nederlandse financiële informatie betreft en 28 landen voor zover het financiële informatie over de BES-eilanden betreft.

De Common Reporting Standard (CRS) is afgeleid van de Foreign Tax Compliance Act (FATCA) en heeft tot doel om ervoor te zorgen dat natuurlijke personen en rechtspersonen met een bankrekening in het buitenland correcte belastingaangiften doen. In dit kader behoren financiële instellingen aan hun klanten te vragen waar zij ‘tax resident’ zijn.

Bron: Overheid.nl

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend