< p>

Update AFM – De omgang met voorwetenschap door beursgenoteerde ondernemingen – Best Practices

08 juli 2021

Afgelopen jaren is door AFM met enige regelmaat een verkenning uitgevoerd naar de omgang met voorwetenschap  door beursgenoteerde onderneming. In de laatste update van mei 2021 zijn 3 onderwerpen toegevoegd: Het samenstellen van de insiderslijst, toegang tot voorwetenschap en samenwerking met derden. Door AFM is in deze update de best practices op deze onderdelen toegevoegd.

Ten aanzien van het bijhouden van de insiderslijst valt op dat menselijk gedrag een belangrijke factor is, naast het automatiseren van koppelingen, die de kans kleiner maken op onvolledige insiderlijsten. Voor wat betreft de toegang tot voorwetenschap moet er onder andere worden gezorgd dat er doorlopend goed inzicht in de personen die toegang hebben tot voorwetenschap (inclusief datum en tijdstip) en waar die toegang uit bestond. Wanneer gewerkt wordt met derden zoals accountant en consultants is het opstellen en bijhouden van de insiderslijst een wettelijke verplichting voor zowel de uitgevende instelling als voor de personen die namens hen handelen.

Kijk hier voor het volledige overzicht.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Send this to a friend