< p>

Uitnodiging voor onderzoek naar kernwaarden en eed/belofte in de financiële sector 

09 november 2020

In samenwerking met Edgar Karssing (Nyenrode Business Universiteitvoeren wij een onderzoek uit naar kernwaarden en eed/belofte in de financiële sector. Veel financiële ondernemingen hebben kernwaarden of business principles geformuleerdDe afgelopen jaren is het tevens voor steeds meer personen in de financiële sector verplicht geworden om een eed/belofte af te leggen. De reden van deze verplichting vond haar oorsprong in de roep om een cultuurverandering: er was meer gerichte aandacht nodig om het klantbelang centraal te stellen en het vertrouwen in de financiële sector weer te herstellen.  

Heeft de eed/belofte bijgedragen aan een cultuurverandering? Leveren kernwaarden en eed/belofte een bijdrage aan het vertrouwen in de financiële sector? En op welke wijze geven de organisaties blijvend aandacht aan de eed/belofte en kernwaarden van de organisatie? Welke resultaten zijn er geboekt met de eed/belofte?  

Het onderzoek is gesloten. We verwachten begin 2021 de uitkomsten te publiceren in ons tijdschrift De Compliance Officer

Juridisch kader & historie 

Hoe zat het ook al weer? Welke personen zijn verplicht om de eed of belofte af te leggen?  

 • Bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen zijn als onderdeel van de geschiktheidsbepaling (artikel 3:8 en 4:9 Wft) al sinds 1 januari 2013 verplicht een eed of belofte af te leggenDestijds was dit uitgewerkt in de inmiddels ingetrokken Regeling eed of belofte financiële sector 
 • Inmiddels is de geschiktheidstoets ook van toepassing verklaard op tweede echelon leidinggevenden bij banken, kredietunies en verzekeraars die verantwoordelijk zijn voor personen die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden.(artikel 3:8 Wft). Daardoor zijn ook zij verplicht een eed/belofte af te leggen.  
 • Sinds 1 april 2015 zijn naast de bestuurders en commissarissen ook onderstaande personen ook verplicht om een eed of belofte af te leggen:  
  • Alle bankmedewerkers (artikel 3:17b Wft, 2e lid). 
  • Klantmedewerkers bij een betaalinstelling, clearinginstelling, elektronischgeldinstellingpremiepensioeninstelling of verzekeraar. (artikel 3:17b Wft, 1e lid). 
  • Klantmedewerkers bij o.a. een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, beleggingsonderneming, financiële dienstverlener of een pensioenbewaarder. (artikel 4:15a Wft). 
  • Personen die werken bij o.a. een betaalinstelling, clearinginstelling, elektronischgeldinstellingpremiepensioeninstelling of verzekeraar die het het risicoprofiel van de onderneming kunnen beïnvloeden. (artikel 3:17b Wft, 1e lid). 
  • Personen die werken bij o.a. een beleggingsinstelling, beleggingsmaatschappij, beleggingsonderneming, financiële dienstverlener of een pensioenbewaarder die het risicoprofiel van de onderneming kunnen beïnvloeden(artikel 4:15a Wft). 
  • Per 1 januari 2016 werd de verplichting van de eed/belofte ook van toepassing op kredietunies artikel 3:17b Wft 

Bestuurders, commissarissen en medewerkers bij pensioenfondsen en trustkantoren hoeven de eed/belofte niet af te leggen (DNB). 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

De nieuwste editie over de Eed/Belofte | Vakblad De Compliance Officer

De nieuwste editie over de Eed/Belofte | Vakblad De Compliance Officer

De nieuwste editie van het vakblad De Compliance Officer staat in het teken van de Eed/Belofte. Zo evalueert Ethicus en advocaat Jonathan Soeharno het fenomeen dat alleen in Nederland een wettelijke verplichting kent. Edgar Karssing en Cora Wielenga presenteren in deze editie de resultaten van een onderzoek naar de impact van de eed/belofte en kernwaarden in de financiële sector.

Nieuwste editie De Compliance Officer ‘Veerkracht’

Nieuwste editie De Compliance Officer ‘Veerkracht’

In de meest recente editie van De Compliance Officer staat ‘Veerkracht’ centraal. Je vermogen om goed om te gaan met tegenslagen, moeilijkheden, stress of veranderingen is de vrije vertaling van veerkracht.

Wat heeft vriendschap te maken met markt, recht en ethiek?

Wat heeft vriendschap te maken met markt, recht en ethiek?

Op dinsdag 9 oktober was ik aanwezig bij de eerste voorstelling in een reeks van drie theatercolleges van Universiteit Nyenrode in Theater Orpheus in Apeldoorn. Edgar Karssing verzorgde in een volle zaal een zeer interessant lesje Maatschappijleer. Samen met violiste Diamanda Dramm maakte hij wederom indruk met zijn goed doortimmerde verhaal.

Send this to a friend