< p>

Uitkomsten onderzoek belangenverstrengeling

12 januari 2015

DNB heeft onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling bij pensioenfondsen. Er zijn fondsen die het risico op belangenverstrengeling goed beheersen, maar de meeste fondsen hebben te weinig aandacht voor dit risico.

In het onderzoek heeft DNB gekeken naar de risicoanalyse en aanwezigheid en werking van het beleid met betrekking tot het risico op belangenverstrengeling. DNB heeft het onderzoek uitgevoerd aan de hand van een self-assessment bij een grote groep pensioenfondsen. U kunt de vragen uit het self-assessment nalezen op Open Boek . Daarnaast heeft DNB met vier fondsen verdiepende gesprekken gevoerd over de beheersing van het risico op belangenverstrengeling.

De belangrijkste uitkomsten van het self-assessment zijn:

  • Een groot aantal van de pensioenfondsen heeft geen analyse van de risico’s gemaakt.
  • Het aanwezige beleid is vaak niet gebaseerd op de risicoanalyse.
  • Pensioenfondsen die een systematische analyse hebben uitgevoerd en het beleid daarop hebben gebaseerd, scoren beter.
  • Een groot aantal van de pensioenfondsen heeft geen inzicht in de hoofd- en nevenfuncties van de (mede)beleidsbepalers.
  • Een meerderheid van de pensioenfondsen heeft geen inzicht in de privébelangen van de (mede) beleidsbepalers.
  • Op één na hebben alle fondsen procedures en maatregelen met betrekking tot het wel/niet accepteren van geschenken en overige giften.
  • Er zijn ook pensioenfondsen die het risico op belangenverstrengeling optimaal beheersen.

DNB stuurt in januari een brief met de bevindingen naar alle pensioenfondsen. Uit gesprekken die DNB met een aantal fondsen heeft gevoerd en tijdens workshops die DNB over dit onderwerp heeft gehouden, kwam verder naar voren dat belangenverstrengeling vaak gezien wordt als een beladen onderwerp dat niet eenvoudig wordt besproken. Ook kwam naar voren dat in de sector behoefte is aan goede voorbeelden. Daarom werkt DNB momenteel aan een aantal good practices die DNB, samen met de brief met de bevindingen uit het onderzoek, zal delen met de sector.

DNB verwacht dat het onderwerp belangenverstrengeling de voortdurende aandacht heeft van het bestuur en dat ook het interne toezicht hier kritisch naar kijkt. In 2015 zal DNB verder gaan met onderzoeken op het gebied van integriteit.

Bron: Nieuwsbrief pensioenen

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend