< p>

Uitkomsten onderzoek belangenverstrengeling

12 januari 2015

DNB heeft onderzoek gedaan naar mogelijke belangenverstrengeling bij pensioenfondsen. Er zijn fondsen die het risico op belangenverstrengeling goed beheersen, maar de meeste fondsen hebben te weinig aandacht voor dit risico.

In het onderzoek heeft DNB gekeken naar de risicoanalyse en aanwezigheid en werking van het beleid met betrekking tot het risico op belangenverstrengeling. DNB heeft het onderzoek uitgevoerd aan de hand van een self-assessment bij een grote groep pensioenfondsen. U kunt de vragen uit het self-assessment nalezen op Open Boek . Daarnaast heeft DNB met vier fondsen verdiepende gesprekken gevoerd over de beheersing van het risico op belangenverstrengeling.

De belangrijkste uitkomsten van het self-assessment zijn:

  • Een groot aantal van de pensioenfondsen heeft geen analyse van de risico’s gemaakt.
  • Het aanwezige beleid is vaak niet gebaseerd op de risicoanalyse.
  • Pensioenfondsen die een systematische analyse hebben uitgevoerd en het beleid daarop hebben gebaseerd, scoren beter.
  • Een groot aantal van de pensioenfondsen heeft geen inzicht in de hoofd- en nevenfuncties van de (mede)beleidsbepalers.
  • Een meerderheid van de pensioenfondsen heeft geen inzicht in de privébelangen van de (mede) beleidsbepalers.
  • Op één na hebben alle fondsen procedures en maatregelen met betrekking tot het wel/niet accepteren van geschenken en overige giften.
  • Er zijn ook pensioenfondsen die het risico op belangenverstrengeling optimaal beheersen.

DNB stuurt in januari een brief met de bevindingen naar alle pensioenfondsen. Uit gesprekken die DNB met een aantal fondsen heeft gevoerd en tijdens workshops die DNB over dit onderwerp heeft gehouden, kwam verder naar voren dat belangenverstrengeling vaak gezien wordt als een beladen onderwerp dat niet eenvoudig wordt besproken. Ook kwam naar voren dat in de sector behoefte is aan goede voorbeelden. Daarom werkt DNB momenteel aan een aantal good practices die DNB, samen met de brief met de bevindingen uit het onderzoek, zal delen met de sector.

DNB verwacht dat het onderwerp belangenverstrengeling de voortdurende aandacht heeft van het bestuur en dat ook het interne toezicht hier kritisch naar kijkt. In 2015 zal DNB verder gaan met onderzoeken op het gebied van integriteit.

Bron: Nieuwsbrief pensioenen

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend