< p>

Tuchtrecht van toepassing in bancaire sector

01 april 2015

Het tuchtrecht wat moet zorgen voor de handhaving van de bankierseed is vanaf woensdag 1 april 2015 in werking. Wanneer gedragsregels geschonden worden kan iedereen hiervan online melding maken. De onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Banken zal deze meldingen in behandeling nemen en eventueel voorleggen aan een onafhankelijke tuchtcommissie.

Uiterlijk vóór 1 april 2016 moeten onder andere alle bankmedewerkers wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, de eed of belofte afleggen. Naast het afleggen van deze eed/belofte moet de bank ervoor zorgen dat er een tuchtrechterlijke regeling is, die de integriteits- en zorgvuldigheidsnormen die voortvloeien uit artikel 3:10 en 3:17 waarborgt. Vervolgens moet de bank ervoor zorgen dat alle medewerkers die de eed of belofte hebben afgelegd, het tuchtrecht aanvaarden. Daarna vallen deze medewerkers onder het tuchtrecht.

Wanneer de tuchtcommissie overgaat tot het opleggen van sancties kan dit leiden tot een berisping, een boete, een verplichte cursus/opleiding of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal drie jaar. Ook zal de medewerker tijdelijk worden opgenomen in een uitsprakenregister.

De Stichting Tuchtrecht Banken wordt ondersteund door DSI. De algemeen directeur van DSI treedt dan ook formeel op als aanklager. Voorzitter en penningmeester van de stichting is Nicolet Jager. Dirk Schoenmaker vervuld de rol van secretaris. Er wordt nog een derde bestuurslid gezocht.

Bron: NVB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend