Testen met persoonsgegevens na 25 mei verleden tijd

22 februari 2018

De invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kan voor veel organisaties een enorme impact hebben. Het niet-naleven van de AVG kan boetes die in de miljoenen kunnen lopen tot gevolg hebben, of een tijdelijk verbod om persoonsgegevens te verwerken.

Bedrijven die privacygevoelige productiegegevens gebruiken om software te testen moeten zich ervan bewust zijn dat testen met persoonsgegevens per 25 mei 2018 in vrijwel alle gevallen uit den boze is. Veel organisaties voeren momenteel wijzigingen in hun testdatastrategie door, voor anderen is deze aanpassing aanstaande: het is twee voor twaalf. Daarnaast klinkt in veel organisaties de wens om ontwikkelingen in de markt nauwkeurig te volgen door het steeds frequenter opleveren van software.

Nu dankzij de AVG nagedacht wordt over een wijzigende testdatastrategie, is het goed om te beseffen dat de manier waarop u met testdata omgaat veel zegt over hoe goed uw testen zullen presteren in een ‘continuous delivery pipeline’.

Lees hier verder over de do’s en don’ts van het testen met productiegegevens.

Bron: Computable

Gerelateerde informatie

Opleiding Privacy Officer

Opleiding Privacy Officer

In twee dagen krijgt u een overzicht van diverse actuele (wettelijke) privacyonderwerpen en inzicht in de meest actuele ontwikkelingen die voor de uitoefening van de functie van privacy officer van belang zijn.

Leergang compliance profit & non-profit

Leergang compliance profit & non-profit

Dé beroepsopleiding om u te specialiseren tot compliance officer profit & non-profit

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend