< p>

Terrorismefinanciering blijft een belangrijk speerpunt van het integriteitstoezicht

26 januari 2017

DNB verwacht van financiële instellingen dat zij actief werk maken van hun verplichtingen om klantonderzoek te doen, transacties te monitoren en hun personeel daartoe adequaat op te leiden. Echter, uit diverse onderzoeken van DNB blijkt dat financiële ondernemingen het risico op betrokkenheid bij terrorismefinanciering nog onvoldoende beheersen.

Dit terwijl het analyseren van transacties leidt tot relevante indicatoren die de opsporing van terrorismefinanciering mogelijk maken. In 2017 doet DNB derhalve gericht onderzoek naar de wijze waarop financiële ondernemingen transacties controleren en doet zij wederom onderzoek naar de naleving van de Sanctiewet.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend