< p>

Telefoon op krediet blijft vallen onder toezichtregels voor kredietverschaffing

18 april 2016

De regels voor kredietverlening aan consumenten blijven van toepassing op telecombedrijven die telefoontoestellen op afbetaling aanbieden. De telecomsector is er niet in geslaagd een gedragscode voor te stellen die zowel voldoet aan de Europese regels voor consumentenkrediet als aan de mededingingswet. Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer daar woensdag 13 april jl. over geïnformeerd.

De Hoge Raad had in 2014 al bepaald dat telefoonkredieten onder de Wft vallen. Sinds vorig najaar is op aandringen van de Tweede Kamer door de sector nagedacht over een gedragscode voor telecomkredieten, die zou kunnen leiden tot een vrijstelling van de Wft. Minister Dijsselbloem heeft de sector tot twee keer toe extra tijd gegeven voor het indienen van een definitief voorstel.

Het overleg heeft echter geen resultaat opgeleverd. De voorstellen van de sector bleken in strijd met het mededingsrecht en het bleek niet mogelijk de bezwaren weg te nemen op een manier die in lijn zou zijn met Europese regels voor consumptief krediet.

Dit betekent dat telecombedrijven die toestellen op afbetaling willen blijven verkopen – en daarmee een krediet aanbieden – een vergunning zullen moeten aanvragen bij de AFM. Ze moeten ook aan dezelfde regels gaan voldoen als alle andere kredietverleners.

Voor consumenten betekent dit dat zij beter beschermd zullen gaan worden tegen overkreditering als ze een telefoon met abonnement op afbetaling kopen. Bij klachten kunnen ze terecht bij het KiFiD. Het kopen van een telefoon op afbetaling is uiteraard nog steeds mogelijk.

Bron: Ministerie van Financiën

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend