< p>

Tech-tical thinking

19 februari 2019

We leven in een wereld van verandering. Vooral op technisch gebied gaan de ontwikkelingen snel en dit zal nog wel even zo doorgaan. Ontwikkelingen als Blockchain en Big Data waren ‘hot’, maar was dit wel terecht? Binnen Compliance wordt ook regelmatig onderzocht of dergelijke ontwikkelingen ook relevant zijn voor ons vakgebied. In deze blog zal ik ingaan op de ontwikkelingen en mogelijke uitdagingen.

Heilige graal of hype?
Mensen blijken vaak overenthousiast over nieuwe technische ontwikkelingen en dichten deze ontwikkelingen grote kansen toe. De impact op de economie lijkt niet te overzien. Ik heb al eerder op LinkedIn gesteld dat de impact van de zelfrijdende auto (SAE level 5) op wonen, werken en logistiek enorm zou zijn.  De gemiddelde auto staat 95% van de tijd stil en is hierdoor een enorme kostenpost voor de autobezitter. Wat zou er gebeuren als deze kosten gedeeld kunnen worden door ‘car sharing’? Combineer dit met ‘het nieuwe werken’ en we hebben een gigantische reductie in het aantal benodigde (en wellicht gebruikte) auto’s. Toch moeten we constateren dat de huidige zelfrijdende auto (level 4) zich nog niet heeft ontwikkeld tot een volledig zelfrijdend voertuig (level 5). We hebben de mogelijkheden en ontwikkeling waarschijnlijk te positief ingeschat.

Hetzelfde zien we bij ontwikkelingen als Blockchain en Big Data. In het begin was iedereen enthousiast en leken de mogelijkheden eindeloos. Maar waar staan we nu? Het toonaangevende Gartner publiceert jaarlijks haar ‘Hype Cycle for Emerging Technologies‘. In de afbeelding is te zien dat de Blockchain- hype inmiddels over haar hoogtepunt heen is.

Blockchain
Blockchain was vooral bekend als de technologie achter de Bitcoin. Inmiddels lijkt de technologie interessanter dan de crypto valuta zelf omdat Blockchain naast de verhandeling van crypto valuta nog andere toepassingen mogelijk maakt. Een interessante toepassing werd gezien in de ‘smart contracts’. Fysieke contracten konden namelijk worden vervangen voor de elektronische versie.

De eerste toepassing binnen de financiële sector werd gevonden in Trade Finance. Smart contracts konden het gehele proces vereenvoudigen. Toch lijken de ontwikkelingen binnen Trade Finance te vertragen of realistischer te worden omdat ook risico’s voor gegevensbescherming worden ervaren. Dit wordt soms nog veroorzaakt door onbekendheid, maar steeds vaker uit angst voor beheersingsproblemen.

Door deze omslag van “heilige graal” naar ‘interessante toepassing’ spreekt Gartner van een hype. Gartner stelt dat de hype over zijn hoogtepunt heen is en dat verdere ontwikkelingen nog verder vorm moeten krijgen. Dit belooft wat voor de toekomst.

Big Data
Iedere organisatie moest eraan geloven. Big Data maakt vergaande automatisering, en dus efficiency, mogelijk en verhoogt het ‘in control’ zijn van de organisatie. Dit werd ons door aanbieders/ verkopers beloofd toen Big Data opkwam. Informatie was immers het nieuwe goud! Helaas leert de ervaring ons inmiddels dat Big Data en data analyse vooral goed werkt met goede data. En laat dat nu een uitdaging zijn voor veel organisaties.

Vooral oudere organisaties met een groot assortiment aan systemen hebben te lijden onder de eisen van hoge datakwaliteit. Ze slepen vaak een enorme erfenis met zich mee, die lastig te vertalen blijkt naar de huidige maatstaven. Een gebrekkige datakwaliteit beperkt de mogelijkheden van Big Data toepassingen aanzienlijk.

Door de in mei 2018 geïntroduceerde AVG heeft een groot aantal organisaties in ieder geval een inhaalslag gemaakt of is gestart met het opschonen van de persoonsgegevens. Jouw organisatie toch ook?
Echter is de kwaliteit van de overige data onveranderd en daardoor vaak niet altijd geheel betrouwbaar. Dit maakt dat de toepassing van Big Data oplossingen nog altijd op ‘uitdagingen’ stuit. Nieuwe toetreders of challengers, met nieuwe systemen en goede data, hebben hier vaak een duidelijke voorsprong op de gevestigde orde.

De hype voorbij
Wat het bovenstaande ons leert is dat we soms voorbij de gekte moeten kijken om te zien welke toepassing echt toegevoegde waarde heeft. Voor toepassing binnen het toezicht, beter bekend als RegTech, zijn vele mogelijkheden. Toch moet goed worden gekeken aan welke voorwaarden moet worden voldaan om nieuwe toepassingen te laten functioneren.

Een belangrijke factor voor het goed functioneren van systemen is de kwaliteit van de data. Deze is niet binnen alle organisaties gelijk. Alvorens een oplossingsrichting te kiezen is het verstandig om te weten hoe het gesteld is met de datakwaliteit van jouw organisatie. Wil je weten wat er voor jouw organisatie voor mogelijkheden zijn? Ga het gesprek eens aan met experts en vorm je eigen visie. Als mijn collega’s of ik je daarbij kunnen helpen dan horen we dat natuurlijk graag!

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Raimond Stappers

Gerelateerde informatie

administratief medewerker compliance

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Studieschuld BKR registreren?

Studieschuld BKR registreren?

De discussie omtrent de BKR-registratie van een studieschuld is weer opgelaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren die een huis wil kopen een studieschuld verzwijgt. Hypotheekadviseurs- en verstrekkers zijn bij het bepalen van hoeveel iemand kan lenen afhankelijk van de informatie die de klant verstrekt over een eventuele bestaande studieschuld.

Send this to a friend