< p>

Albert de Jong

senior compliance officer en adviseur

“Het is niet aan ons om mensen te vertellen wat ze allemaal fout doen. We moeten ze wel aan het denken zetten en ze durven vragen op grond waarvan ze bepaalde beslissingen nemen en of dat (nog) passend is binnen de context van een integere en duurzame samenleving. Iemand overtuigen werkt beter dan iemand iets dwingend op te leggen”

Ik ben gespecialiseerd in governance, risk en compliance met speciale aandacht voor de factor ‘mens’. De mens is immers zowel de zwakste- als de sterkste schakel binnen een keten.

Ik geloof in het overdragen van kennis als grondslag voor een beheerste en integere organisatie. Vanuit kennis komt begrip en vanuit begrip volgt draagvlak en acceptatie van bepaalde normen en waarden, maar kennis en begrip stelt mensen ook in staat om bewustere keuzes te maken in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen.

U kunt mij onder meer bellen voor opdrachten als:

  • het screenen van de opzet en het bestaan van uw interne compliancebeheerorganisatie;
  • het adviseren over dan wel de (her)inrichting van de compliancefunctie;
  • het evalueren en/of schrijven van beleid en handleidingen;
  • het opstellen van een monitoringprogramma en het begeleiden van de implementatie daarvan;
  • het begeleiden van een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA);
  • het uitvoeren en/of begeleiden van probleem- en oorzaakanalyses;
  • het coachen van compliance officers en compliance managers;
  • het ontwikkelen en uitvoeren van workshops en trainingen.

Ik ben gastheer van de themamiddag compliance voor de pensioensector waarbij ik tevens verantwoordelijk ben voor de samenstelling van het programma en de sprekersgroep.

Ik ben sinds 1980 nagenoeg ononderbroken werkzaam in de financiële sector in verschillende rollen en functies. Voornamelijk bij banken. Sinds 1989 ben ik fulltime werkzaam als compliance officer en sinds mijn indiensttreding bij het Nederlands Compliance Instituut in november 2015 ben ik dedicated gericht op compliance binnen de pensioensector.

Benieuwd naar mijn volledige profiel? Kijk dan op Linkedin: Albert de Jong

Volg nieuws en publicaties via onze kennisbank: Integere en beheerste bedrijfsvoering

Send this to a friend