< p>

Studieschuld BKR registreren?

09 mei 2019

De discussie omtrent de BKR-registratie van een studieschuld is weer opgelaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren die een huis wil kopen een studieschuld verzwijgt. Hypotheekadviseurs- en verstrekkers zijn bij het bepalen van hoeveel iemand kan lenen afhankelijk van de informatie die de klant verstrekt over een eventuele bestaande studieschuld. Een studieschuld staat niet BKR-geregistreerd, dus een klant heeft de mogelijkheid een studieschuld te verzwijgen.

Steeds meer hypotheekadviseurs- en verstrekkers pleiten al langer voor een BKR-registratie, om zo overkreditering en fraude te voorkomen. Toch zijn er ook veel partijen tegen een BKR-registratie, omdat ze een studielening zien als een investering in de toekomst en een registratie afschrikkend werkt. Daarnaast wordt aangegeven dat deze registratie niets doet aan het onderliggende probleem. Namelijk de slechte positie van starters op de arbeidsmarkt.

Eerder hebben Eva Abbing en Ruud van der Mast al een visie vanuit compliance hierop gegeven. Lees hier het artikel.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Eva Abbing

Gerelateerde informatie

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend