< p>

Start publieke consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn

09 juni 2015

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn op 21 mei 2015 gestart met de consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn. Deze richtlijn bevat Europese regels voor het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair krediet aan consumenten. Het doel van de richtlijn is het tot stand brengen van een goed functionerende Europese markt voor woninghypotheken met een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming.

De Nederlandse wetgeving voorziet al in een hoge mate van bescherming van consumenten. De Europese richtlijn sluit daarom goed aan op de Nederlandse situatie. In het wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn door aanpassing van bestaande publiek- en privaatrechtelijke regelgeving, in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De publiekrechtelijke regelgeving in de Wft hoeft slechts beperkte te worden aangepast. De privaatrechtelijke bepalingen worden in een nieuwe titel in Boek 7 van het BW geïmplementeerd.

In het wetsvoorstel zijn onder meer regels opgenomen voor:

  • voorwaarden voor het bemiddelen en aanbieden van hypothecair krediet;
  • markttoetreding, grensoverschrijdende dienstverlening en doorlopend toezicht;
  • reclame en precontractuele informatie middels een gestandaardiseerd Europees informatieblad (ESIS);
  • de uniforme berekening van een jaarlijks kostenpercentage voor hypothecair krediet;
  • koppelverkoop en gebundelde verkoop, achterstallige betalingen en gedwongen verkoop, wijzigingen in debetrentevoet, en vervroegde aflossing.

Reacties kunnen tot en met 18 juni worden ingediend .

Bron: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend