< p>

Standaard informatiemodel voor kapitaal- en premieovereenkomsten

18 juli 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een standaard informatiemodel vastgesteld waarmee pensioendeelnemers aan kapitaal- en premieovereenkomsten vanaf 1 januari 2018 eenduidig informatie ontvangen. Het Verbond van Verzekeraars heeft het model ontwikkeld voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen.

Keuze vast en variabel pensioen
Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) hebben deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij hun pensionering de keuze tussen een vast en variabel pensioen. Bij het bieden van deze mogelijkheden moeten pensioenuitvoerders aan hun deelnemers relevante informatie geven over de gevolgen en risico’s.

Advies AFM
De AFM heeft positief geadviseerd: een vergelijkbaar model is van groot belang voor deelnemers. “Pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen stellen met dit standaardmodel deelnemers in staat om vaste en variabele pensioenen, bij verschillende pensioenuitvoerders, te vergelijken. Het model zorgt ervoor dat deelnemerspecifieke informatie op een vergelijkbare wijze wordt gepresenteerd. Hierdoor past het bij de beweging die we zien naar informatie die steeds meer aansluit bij de situatie van de individuele deelnemer. De sector heeft bij het ontwikkelen van het standaardmodel nauw samengewerkt met een consumentenplatform.”

Alle informatie die pensioenuitvoerders geven in het model moet correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Van belang is dat het inzicht biedt in de keuzemogelijkheden voor deelnemers. De AFM is zich er goed van bewust dat informatie alleen, deelnemers doorgaans niet zal activeren tot het maken van een passende keuze. Het zichtbaar maken van relevante besliscriteria in persoonlijke informatie, kan voor bepaalde deelnemers wel een hulpmiddel zijn.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend