< p>

Signalenmonitor van de AFM: een indruk van vragen en mogelijke meldingen van misstanden bij financiële ondernemingen

24 oktober 2019

De AFM heeft de signalenmonitor gepresenteerd over het eerste half jaar van 2019. Voor zover ik weet, is het de eerste keer dat ze dit doen. Ik vind het een mooi initiatief.

In deze signalenmonitor geeft de AFM een toelichting op vragen en signalen die ze van consumenten en professionals hebben ontvangen. De AFM ontving 1789 vragen van consumenten en 8429 vragen van professionals.

Daarnaast nam de AFM 2752 meldingen in ontvangst van consumenten en professionals van mogelijke misstanden in de financiële sector. Nu zal het karakter van de meldingen van de mogelijke misstanden die bij de AFM binnen komen, anders zijn dan die bij het Huis van Klokkenluiders. Ik vermoed dat de meldingen ook betrekking hebben op gebeurtenissen die de kwalificatie van misstand zoals het Huis dat hanteert niet haalt. Afgezien van dat onderscheid, vind ik het aantal meldingen hoog.

De top 5 van deze mogelijke misstanden betreft de volgende onderwerpen:

  • Opbouw vermogen
  • Financieren van de woning
  • Schadeverzekeringen
  • Geld lenen
  • Betalen

In de signalenmonitor verwijst de AFM direct door naar meer informatie dat consumenten wijst op de risico’s en de manier waarop consumenten zelf kunnen melden bij het meldpunt financiële markten. Het meldpunt voor incidenten en misstanden waar professionals terecht kunnen wordt minder expliciet gemaakt, terwijl naar mijn idee met name het meldpunt voor misstanden waar professionals vrijwillig al dan niet anoniem kunnen melden ook nog meer bekendheid mag krijgen. Vandaar dat wij graag de link naar het meldpunt misstanden opnemen.

Cora Wielenga

Bron: AFM

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Wie klopt er aan bij de vertrouwenspersoon?

Wie klopt er aan bij de vertrouwenspersoon?

In deze blog wil ik graag stil staan bij een vooroordeel dat ik zelf had over de mensen die aankloppen bij een vertrouwenspersoon. Hoewel ik niet trots ben op het hebben van vooroordelen, vind ik het toch goed om te delen, juist omdat meer mensen dit vooroordeel hebben en ik het heel graag wil ontzenuwen.

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

AFM trends 2020: “Goed toezicht begint bij goed inzicht”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met ‘Trendzicht 2020’ haar jaarlijkse analyse losgelaten op de trends en ontwikkelingen in de financiële markten. Wij hebben de vijf belangrijke trends en drie onderwerpen die aansluiten bij drie overkoepelende thema’s die van belang zijn in het toezicht van de AFM opgesomd.

Zorgplicht en Klantbelang centraal

Zorgplicht en Klantbelang centraal

Send this to a friend