< p>

Risicomanagement: Het nieuwe Enterprise Risk Framework

22 november 2017

In 2004 lanceerde de Treadwell committee het COSO ERM Framework, dat uitgroeide tot het meest geaccepteerde risico framework ter wereld. Echter, de wereld is er de afgelopen dertien jaar anders uit gaan zien: de kijk op risicomanagement is veranderd, er zijn nieuwe risico’s ontstaan en management is de urgentie van risicomanagement in gaan zien. Om in te spelen op de veranderingen, is op 6 september 2017 een nieuw framework gelanceerd. Van de bekende ‘COSO-kubus’ is afscheid genomen, voor het nieuwe COSO ERM framework is een ‘pijl’ geïntroduceerd.

Bron: Managementsite.nl

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend